Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Dobro došli u Manpower Srbija!

Naši konsultanti su tu da vam pomognu da napravite sledeći korak u Vašem profesionalnom razvoju! Popunite kratku formu i priložite ažuriranu biografiju kako bismo Vam mogli ponuditi poziciju koja najviše odgovara Vašem iskustvu i veštinama.

Zašto biti deo Manpower Srbija baze?

•             Pošaljite svoju biografiju i dobićete ponudu odgovarajućih radnih mesta
•             Ponuda poslova samo od proverenih poslodavaca
•             Iskoristite iskustvo i pregled tržišta rada koji poseduju naši konsultanti
•             Napravite sledeći profesionalni korak s nama!

ManpowerGroup je globalni lider u oblasti stalnog i privremenog zapošljavanja. Sa više od 3.000.000 zaposlenih kandidata godišnje u preko 80 kancelarija širom sveta, u fokusu nam je briga o ljudima i razumevanje uloge koju posao igra u njihovim životima. Naša doslednost ovim vrednostima potvrđena je kroz 14 uzastopnih priznanja za najetičniju kompaniju na svetu, koja dodeljuje Etisphere institut.
Manpower Srbija koja je deo SEE klastera, nudi vam priliku da radite u Srbiji, ali i da steknete iskustvo rada u inostranstvu. Povezujemo najbolje poslodavce sa najboljim kandidatima, obezbeđujući dodatnu vrednost kako poslovanju klijenata, tako i karijerama kandidata.

A BRIGHTER FUTURE IS HUMANLY POSSIBLE!

Our consultants are here to help you take the next step in your professional development! Fill out this short form and attach an up-to-date resume so that we can offer you the most suitable position based on your experience and skills.
Why register with Manpower Serbia?
•             Submit your CV and receive a selection of suitable vacancies
•             Only receive offers from verified employers
•             Take advantage of the broad view of our consultants on the labor market
Take your next professional step forward with us!
Manpower Serbia is part of the Manpower SEE cluster, which with its offices in Southeast Europe, offers you the opportunity to work in Serbia, but also to gain professional experience abroad. We connect the best employers with the best candidates, providing both parties with added value in their business and professional lives.
Manpower is a global leader in the field of permanent and temporary employment. With more than 3,000,000 appointments a year in over 80 offices worldwide, we put people at the center of the process, care about them and understand the role employment plays in their lives. Proof of this is our 14th consecutive award for the most ethical company in the world, awarded by the Etisphere Institute.

A BRIGHTER FUTURE IS HUMANLY POSSIBLE!
 

Team Lead EB-BPM

U ime naseg klijenta, kompanije Ibis Instruments čiji je cilj da ispuni rastuću potražnju za superiornim proizvodima i sistemima pogodnim za efikasno praćenje i upravljanje telekomunikacionim mrežama, kao i rešavanje izazova vezanim za održavanje, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da ispuni poziciju: Team Leada ESB-BPM.

Opis zaduženja:

Vodi tim, širi viziju tima na ostale članove, brani interese tima 
Planira i stara se o razvoju tima i njegovih članova 
Dodeljuje projektne uloge članovima tima i organizuje aktivnosti 
Kreira razvojne planove i stara se da se isti realizuju 
Prati tehnološke trendove za ESB tehnologije 
Učestvuje u planiranju godišnjeg budžeta i stara se o realizaciji istog u sklopu svog odeljenja 
Identifikacija i kandidovanje tema za unapređenje poslovanja kompanije 
Vrši selekciju kandidata za svoj tim i definiše plate spram budžeta i sistematizacije 
Učešće u planiranju potrebne edukacije zaposlenih i briga o realizaciji plana edukacije 
Planiranje i koordinacija aktivnosti tehničke podrške i održavanja implementiranih rešenja 
Praćenje realizacije projekata iz domena delovanja tima 
Stručna i mentorska pomoć zaposlenima u timu na projektima i u obavljanju redovnih aktivnosti 
Radi na unapređenju procesa u okviru odeljenja 
Radi na unapređenju kros-sektorskih procesa i integraciji sistema  
Pokretanje inicijativa i davanje predloga iz dela posla kojim se sektor bavi 
Obavljanje i ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca 
Kreiranje adevatnog radnog okruženja za tim, uz međusobno poverenje, otvorenu komunikaciju, kreativno razmišljanje i timski duh. 
Motivaciju zaposlenih i predstavljanje vizije za aktivnosti tima/kompanije. 
Realizaciju karijernih planova zaposlenih koji obuhvataju i edukacione planove. Odgovoran za kreiranje istih zajedno sa pojedincima i HR službom 
Optimizaciju rada tima, izvršenje izmena koje imaju kao posledicu poboljšanje i optimizaciju rada tima. 
Organsko širenje tima za potrebe pokrića povećanih poslovnih aktivnosti kompanije. 
Implementaciju i promociju najboljih praksi po pitanju rada tima 
Proces zapošljavanja novih članova tima koji treba da bude efektivan i efikasan. 
Optimizaciju troškova tima, planiranje i praćenje realizacije budžeta tima. 
Kreiranje predloga u domenu BDM-a, praćenju novih tehnologija i trenda na tržištu radi proširenja protoflija i poslovanja. 
Upravljanje procesom tehničke podrške i održavanja implementiranih rešenja 
Za procesna sistemska unapređenja u svom odeljenju 
Za rezultate odeljenja 
Poštovanje korporativnih standarda, procedura, poslovne kulture i saradnika i čuvanje svih poverljivih informacija i opreme koju duži 

Zahtevi pozicije:
 

Minimum 2 godine rada sa ljudima u domenu ekpsertize koju pokriva odeljenje ili slično 
Visoka stručna sprema – Elektrotehnički fakultet, FON, PMF ili sl. 
Poznavanje waterfall i SCRUM 
Iskustvo u korišćenju kolaboracionih platformi 
Menadžerski mindset i orijentisanost […]

Izvršilac planiranja prodaje i proizvodnje

Zaposleni na ovoj poziciji je zadužen za:
– Vođenje S&OP procesa (Proces Planiranja Prodaje i Proizvodnje) na tržištu i posredovanje u procesu planiranja prodaje, sa krajnjim ciljem razvoja tržišnog prodajnog plana, koji je usaglašen i odobren od strane menadžment tima na tržištima
– Uloga zaposlenog na poziciji je da u saradnji sa komercijalnim, finansijskim, marketing i timom za planiranje poslovanja prepoznaju dešavanja na tržištu i trendove koji utiču na estimaciju prodaje i da pravilno planiraju nove prizvodne inicijative
– Provera statističke estimacije prodaje dobijene od centralnog tima lanca snabdevanja i da uključi sve relevantne informacije vezane za poslednja dešavanja na tržištu i za nova lansiranja proizvoda
– Da uspostavi i vodi redovne S&OP sastanke
– Da deli finalnu estimaciju prodaje sa centralnim timom lanca snabdevanja i da se pridržava ciklusa planiranja, u cilju praćenja i preduzimanja akcija kada je potrebno, a vezano za devijaciju estimacije prodaje
– Sarađuje sa centralnim timom lanca snabdevanja kako bi osigurao uspešno vođenje zaliha kroz ceo lanac snabdevanja i praćenje dostupnosti na nivou tržišta
– Sarađuje sa regionalnim i globalnim timom u izvršavanju specifičnih aktivnosti na tržištu
– Sarađuje sa centralnim timom lanca snabdevanja i timom na tržištu u cilju kontinuiranog poboljšanja procesa planiranja prodaje, metoda i sistema

Mašinski inženjer

U ime našeg klijenta, AVEXCOR, kompanije za proizvodnju industrijsko logističke opreme, Manpower Srbija traži motivisane kandidate za poziciju: Mašinski inženjer

Opis posla

• Izrada kalkulacija proizvoda na osnovu tehničkih nacrta
• Pripremanje dokumentacije za proizvodnju (radionički crteži, crteži za lasersko sečenje, apkant savijanje, savijanje cevi)
• Implemetnacija metoda koje vode ka optimizaciji rada
• Komunikacija sa dobavljačima
• Zajedno sa rukovodiocem proizvodnje, kolegama inženjerima i team liderima, učestvuje u organizaciji i praćenju celokupnog rada, stanja u proizvodnji i poštovanju rokova isporuke i kvaliteta
• Učestvuje u stalnoj komunikaciji neophodnih podataka za realizaciju dnevnih obaveza

Zahtevi pozicije

• VII stepen stručne spreme (mašinski fakultet)
• Poznavanje rada u CAD softveru (Solid Edge, Solidworks, Inventor ili sl.)
• Razumevanje i tumačenje tehničkih nacrta
• Iskustvo u radu u metalskoj industriji je neophodno (fiber laser sečenje, CNC savijanje lima, CNC savijanje cevi, zavarivanje i ostale standardne metode rada u obradi metala, poznavanje mašinske obrade metala nije potrebno)
• Dobro poznavanje rada na računaru
• Poznavanje engleskog jezika – srednji nivo

 

RFQ Coordinator

On behalf of our client, international production company, BizLink Technology, ManpowerGroup Serbia is searching for a motivated
candidate to take the challenge and successfully fulfill the position of: RFQ Coordinator

JOB REQUIREMENTS
– Actively participating in the product design
– Creating a Concept in RFQ stage, which includes (Design, Feasibility, Risk Assessment, Calculation)
– Recheck and approve product calculations within a defined range
– Discuss requested and proposed designs with the customer, to identify the best-fitting solution in regard to Quality, Feasibility, Costs
– Leading a team of 3-5people
– Creating BOM(all products), BOL(only for simple products level 1/2 – existing processes) during RFQ stage
– Risk assessment of new products 
– Technical support for the Sales department
– Owner of the cost-calculation process (challenging of designs and costs)

CANDIDATE PROFILE
– Very good technical knowledge in regard to product design
– Proactive and result oriented
– Fluent English
– Advanced communication skills (internal & external)
– Preferable, knowledge in the cable & wire harness manufacturing industry
– Preferable, experienced with leading a team (~5people)
– Commercial understanding
– Advanced Microsoft Office
– SAP basicsOn behalf of our client, international production company, BizLink Technology, ManpowerGroup Serbia is searching for a motivated
candidate to take the challenge and successfully fulfill the position of: RFQ Coordinator

JOB REQUIREMENTS
– Actively participating in the product design
– Creating a Concept in RFQ stage, which includes (Design, Feasibility, Risk Assessment, Calculation)
– Recheck and approve product calculations within a defined range
– Discuss requested and proposed designs with the customer, to identify the best-fitting solution in regard to Quality, Feasibility, Costs
– Leading a team of 3-5people
– Creating BOM(all products), BOL(only for simple products level 1/2 – existing processes) during RFQ stage
– Risk assessment of new products 
– Technical support for the Sales department
– Owner of the cost-calculation process (challenging of designs and costs)

CANDIDATE PROFILE
– Very good technical knowledge in regard to product design
– Proactive and result oriented
– Fluent English
– Advanced communication skills (internal & external)
– Preferable, knowledge in the cable & wire harness manufacturing industry
– Preferable, experienced with leading a team (~5people)
– Commercial understanding
– Advanced Microsoft Office
– SAP basics

Šef računovodstva

Za potrebe kompanije Hyundai Srbija d.o.o, koja je ovlašćeni distributer Hyundai automobila za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, tražimo kandidate motivisane za poziciju Šef računovodstva.

Opis posla
– Organizovanje procesa na području finansija i računovodstva;
– Praćenje zakona i propisa iz oblasti finansija, računovodstva i poreza i usklađivanje poslovanja sa izmenama;
– Kontrola obračuna i prijava poreza i doprinosa sa svom pratećom dokumentacijom definisanom zakonom i internim aktima Društva;
– Izrade predloga plana iz oblasti finansija, praćenje njegove realizacije tokom poslovne godine i blagovremeno signaliziranje na eventualna odstupanja sa predlogom korektivnih mera;
– Izrada godišnjih finansijskih i poreskih izveštaja u skladu sa propisima i standardima i komunikacija sa revizoriskom kompanijom, uključujući izradu konsolidovanog bilansa;
– Podnošenje izveštaja direktoru sektora,  iz oblasti finansija, računovodstva i poreza; priprema stručnih smernica za potrebe donošenja poslovnih odluka;
– Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih kontakata sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama i usmeravanje sredstava i prometa preko tih banaka na racionalan i poslovan način;
– Osiguranje pregleda i planiranje novčanog toka i osiguranje finansijskih izvora za realizaciju novčanog toka;
– Racionalno upravljanje finansijskim sredstvima na računu sa ciljem minimiziranja troškova finansiranja i ostvarivanja maksimalnog rezultata finansijskih aktivnosti;
– Ažurno praćenje otvorenih potraživanja, informisanje direktora sektora o istim i briga o kontinuiranom sprovođenju aktivnosti za njihovo snižavanje;
– Nadzor svih troškovnih kategorija značajnih za kvalitetan poslovni rezultat Društva;
– Nadzor održavanja informacijskog sistema finansija i izrada predloga za poboljšanje sistema;
– Obavljanje i drugih poslova poverenih od strane neposrednog rukovodioca i Direktora u cilju nesmetanog poslovanja Društva.

Zahtevi pozicije
– Školska sprema: minimum VI stepen stručne spreme – ekonomski smer;
– Radno iskustvo: minimum 5 (pet) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Poznavanje rada na računaru;
– Poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.

Restaurant Partnership Manager

On behalf of our client, Wolt company, Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and successfully fulfill the position of Restaurant Partnership Manager.

Job description

Identifying and contacting restaurants that are a great fit for Wolt.
Signing and making sure that at least 20 new venues per month are live on the Wolt platform
Building relationships with said restaurants, negotiating partnerships with their owners, and successfully onboarding venues onto the Wolt platform. 
Systematically managing the pipeline of new potential restaurant partnerships
Building strategic relationships with top restaurant partners and becoming their trusted advisor
Actively working with the rest of the operations team to make restaurant partners become more successful, displaying a great understanding of underlying economics to ensure mutually beneficial partnerships
Making sound business decisions while informing your intuition with data. 
Partnering with Wolt’s marketing team to create and execute marketing campaigns together with our restaurant partners

Position Requirements

Minimum 2 years of experience in sales position
Minimum high school education, any type
Knowledge of English and German language
Excellent verbal communication and presentation skills
Excellent sales and customer service skills with proven negotiation skills
Proficient with Microsoft Office Suite or related software, knowledge of CRM systems

 

Promoter/ka

Tražimo dinamične i motivisane promotere/promoterke za rad na štandu u tržnom centru Galerija Beograd.

Tvoje odgovornosti:

Aktivna prodaja proizvoda i pružanje usluge kupcima u našim prodavnicama
Podrška u sprovođenju naših marketinških aktivnosti
Podrška u procesima naplate i logistike

 

Šta ti donosiš u našu kompaniju:

Komunikacija, posvećenost i odlučnost su tvoje prirodne osobine
Motivisan i timski orijentisan
Odlično govoriš srpski jezik, a osnovno poznavanje engleskog

 

Šta mi nudimo tebi:

Fiksna plata
Ambiciozan i međunarodni tim
Popust na kupovinu proizvoda i mnoge besplatne promotivne artikle
Kvalifikovane obuke i individualne mogućnosti razvoja

Pridruži se našem timu i postani deo uspešne priče koja menja svet!

Electrical Maintenance Engineer

Toyo Tire Corporation was founded in Japan in 1945 and is a producer of tires for passenger vehicles, light trucks, trucks & buses, as well as automobile components. It operates worldwide, including the US, Canada, Mexico, Australia, Germany, UK, Netherlands, Italy, Russia, China, Thailand and Malaysia. It has more than 13,000 employees worldwide. The Company was established In Serbia in 2019 and started construction of a plant in 2020, with the planned start of manufacturing in April 2022.

Job description:

Planning and undertaking scheduled maintenance;
Responding to breakdowns;
Troubleshooting problems and implementing permanent solutions;
Breakdown maintenance;
Supervising engineering and technical staff;
Obtaining specialist components, fixtures or fittings;
Managing budgets of respected unit;
Maintaining statistical and Financial records of respected unit;
Ensuring compliance with EHS regulations;
Creating maintenance procedures;
Managing stocks of supplies and equipment

Position requirements:
To be successful in this role, you would have:

Minimum Bch. Degree in electrical engineering or similar Technical university
Minimum 3 years of experience in plant maintenance
Ability to work under pressure
Problem-solving skills

IT User Support Specialist

On behalf of our client, leader in nanotechnology and materials, Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and to successfully fulfill the position of IT User Support Specialist.

Job Responsibilities

Provide support and assist users with all IT related issues;
Troubleshoot and resolve technical issues with Microsoft Windows, Office, printers, video conferencing, security cameras, network and and other IT Services;
Set-up new devices for users;
Install and upgrade software and hardware;
Perform certain system administration tasks.

Skills/Experience/Qualification

Education in IT or 1–2-year experience in an IT related role;
Very good written and spoken English;
Good understanding of Microsoft Windows and Office, including setup/administration skills;
Knowledge of computer hardware;
Experience with SOHO networking equipment (routers, switches, access points, NAS servers);
Ability to troubleshoot hardware, LAN and peripherals related issues;
Problem solving and analytical skills;
Team player with good communication skills;
Experience with solutions like Active Directory, Linux, Mac OS would be an advantage.

Project controller and Document Administrator

On behalf of our client, Yokogawa company, Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and to successfully fulfill the position of Project controller and Document Administrator.

Yokogawa, award winner for ‘Best Asset Monitoring Technology’ and ‘Best Digital Twin Technology’ at the HP Awards, is a leading provider of industrial automation, test and measurement, information systems and industrial services in several industries.

Job description
Document management

Manage, deliver, register and maintain project information for instance as built drawings, Local attest certification process during project and service lifetime, in line with YMS and Livelink, ensuring an up-to-date and traceable archive.
Create and maintain a document register for each project
Update project information with modifications
Create up-to-date (and back-up) information sources, for instance. for safety systems, in the installed base

Document flow 

Verify, distribute and control incoming and outgoing documents, in line with contractual obligations and the Project Execution Plan, realizing a correct, complete and timely document flow.
Compose electronic directory structures
Hand over a closed project from Project Document Controls to Document Control Center

Document Handling

Create and maintain a document register for each project, resulting in an auditable and controllable document register. Handle and expedite incoming and outgoing documents in compliance with the customer-agreed project execution and delivery plan. Monitor, appraise and report the handling of contractually agreed document deliverables for issuance and approval.
Set up due dates for document review cycles
Expedite overdue documents
Manage and control access of business partners to YEF FTP services
Verify documents offered for processing on compliance with applicable document quality standards

Maintain Project Administration

Take responsibility for, execute and analyze project administration & data management in order to ensure accurate, complete and timely project data processing
Expedite and process  sales and variation orders, verify sales amounts, arrange duly signed order acknowledgements, enter the variation orders in SAP
Keep track of the status and in cooperation with financial project controlling/accounting, alert project and line managers
Update the SAP system with forecast data
Make sure CRM is up-to-date

Project Reporting

Prepare, analyze, and report project status to support (project) management with decision making.
Project Progress reporting
Overall status reporting in case of several projects being part of a program
Prepare (special) management reporting wherever applicable
Provide (non-typical) project reporting when applicable, e.g. status of invoicing timesheets in case of site work

Position Requirements

Commercial Education
Fluent in English […]

SharePoint Engineer

PWO group is a global company in the mobility industry, that takes the lead in shaping the environmentally friendly mobility of the future through innovations and is entirely independent of combustion engines. With their expertise in climate friendly lightweight construction, they are technology leaders and combine economic efficiency with sustainability. They develop and produce sophisticated metal components and complex subsystems at the frontiers of what is technologically possible. On behalf of our client, Manpower Serbia is searching for motivated candidates to take the challenge and successfully fulfill the position of SharePoint Engineer.
 

Job description:

Plan, conceptualize, and implement existing and new web applications as well as the intranet on SharePoint Online

Identify and implement best practices for data security and integrity within the SharePoint platform

Configure and customize the SharePoint Online platform to meet the requirements of our internal teams

Collaborate closely with involved departments to comprehend their needs and translate them into technical solutions

Ensure seamless integration of SharePoint Online with existing systems and tools

Develop customized solutions to continuously enhance functionality and user experience

Assist in training and raising awareness among administrators and staff for the use of SharePoint Online

Actively maintain the SharePoint environment, including configuration, updates, and troubleshooting

Perform regular system checks to ensure performance and efficiency

Collaborate closely with our IT team to ensure smooth integration of other IT services

Evaluate new features and possibilities in SharePoint Online to continually optimize the platform

Job requirements:

Completed degree in computer science, information technology, or a related field.

Demonstrable experience in migrating web applications to SharePoint Online and configuring cloud environments.

Profound knowledge of SharePoint development and customization using common technologies (e.g., SharePoint Designer, Power Apps).

Familiarity with databases, user management, and security policies within SharePoint.

Experience collaborating with various departments and translating business requirements into technical solutions.

Strong problem-solving skills and the ability to thrive in a dynamic environment.

Good English language skills for effective communication in international projects.


Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google