Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Vozač C kategorije

U ime našeg klijenta, kompanije koja posluje u oblasti građevinarstva, Manpower Srbija traži motivisane kandidate da uspešno odgovore zahtevima pozicije: Vozač C kategorije

Opis posla

Upravlja motornim vozilima C kategorije (troosovinac i četvoroosovinac)
Obavlja poslove utovara-istovara robe i vrši prevoz šuta

Zahtevi pozicije:

Vozačka dozvola C kategorije
Iskustvo na sličnim/istim pozicijama

 

Magacioner

U ime našeg klijenta, proizvodne i trgovinske kompanije, tražimo kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije Magacioner. 

Opis posla:

Prijem, skladištenje i otprema robe u/iz magacina;
Utovar, istovar i manipulacija robom u magacinu;
Vođenje evidencije o robi u magacinu, u svemu prema analitičkim karticama zvaničnog knjigovodstva firme;
Čuvanje robe od oštećenja i njeno skladištenje na pravilan način;
Vođenje računa o higijeni i funkcionalnosti magacina;
Korišćenje skladišnog prostora na efikasan način;
Vođenje računa o ispravnosti i funkcionalnosti mehanizacije i alata u magacinu;
Prijem i izdavanje dokumenata vezanih za rad magacina,
Korišćenje viljuškara za manipulaciju robe po potrebi;
Izvršava i obavlja druge poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Poslodavčevim instrukcijama i pravilima.

Zahtevi pozicije:

Prethodno radno iskustvo u magacinu je neophodno
Posedovanje licence za viljuškar
Poznavanje MS Office paketa

Magacioner

U ime našeg klijenta, kompanije koja pruža rešenja pakovanja za svoje klijente, tražimo kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije Magacioner. 

Opis posla:

Prijem, skladištenje i otprema robe u/iz magacina;
Utovar, istovar i manipulacija robom u magacinu;
Vođenje evidencije o robi u magacinu, u svemu prema analitičkim karticama zvaničnog knjigovodstva firme;
Čuvanje robe od oštećenja i njeno skladištenje na pravilan način;
Vođenje računa o higijeni i funkcionalnosti magacina;
Korišćenje skladišnog prostora na efikasan način;
Vođenje računa o ispravnosti i funkcionalnosti mehanizacije i alata u magacinu;
Prijem i izdavanje dokumenata vezanih za rad magacina,
Korišćenje viljuškara za manipulaciju robe po potrebi;
Izvršava i obavlja druge poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Poslodavčevim instrukcijama i pravilima.

Zahtevi pozicije:

Prethodno radno iskustvo je neophodno
Vožnja viljuškara, licenca nije neophodna
Srednja stručna sprema

Koordinator magacina

U ime našeg klijenta, kompanije koja se bavi prodajom elektromaterijala i opreme, u potrazi smo za kandidatom koji će uspešno popuniti poziciju Koordinator magacina. 

OPIS POSLA:

Rad na prijemu i izdavanju robe, uz proveru tačnosti zaprimljenih i isporučenih količina
Planiranje rada u magacinu, organizacija i delegiranje dužnosti
Raspoređivanje materijala u magacinu
Manipulacija robe, utovar/istovar
Odgovoran za uređenje i održavanje magacinskog prostora

ZAHTEVI POZICIJE:

Obavezno 3 godine iskustva na poslovima organizacije i vođenja magacina
Minimum IV stepen stručne spreme
Odlično poznavanje rada na računaru i MS Office paketa (Excel, Word)
Poželjno poznavanje elektro materijala
Poželjno iskustvo u upravljanju viljuškarom i posedovanje sertifikata za bezbedno upravljanje viljuškarom

Rukovodilac službe logistike

U ime našeg klijenta, kompanije Aqua promet, jedne od vodećih u distribuciji kupatilske opreme, kao i vodovodnog i kanalizacinog materijala u centralnoj Srbiji, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će prihvatiti izazov i uspešno obavljati posao: Rukovodilac službe logistike.

Opis posla
• Odgovoran za ispunjavanje svih zadataka nadređenog u okviru opisa svog radnog mesta;
• Organizuje rad službe u cilju postizanja najvišeg kvaliteta i efikasnosti;
• Odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu prevoza robe i pravilno popunjenu dokumentaciju
koja prati robu;
• Organizacija i kontrola prijema i isporuke robe i to; brojanjem zaprimljenih i isporučenih artikala,
proveru da li su artikli tačno isporučeni po vrsti, nazivu i proizvođaču, proveru kvaliteta i oštećenja
artikala koji se primaju;
• Kontrola sačinjavnja zapisnika o prijemu oštećene robe, o oštećenju robe nastale u manipulaciji u
magacinu i placu;
• Vrši nabavku robe određenog asortimana od dobavljača;
• Proverava i kontroliše uslove nabavke od dobavljača i ukoliko je došlo do promene obaveštava ostale
zaposlene u službi;
• Proverava da li roba ima potrebnu deklaraciju;
• Proverava da li je dokumentacija o prijemu i izdavanju robe o roku dostavljena knjigovodstvu;
• Organizuje prevoz robe do kupca i od dobavljača do prijema u adekvatan magacin;
• Odgovoran je za tehničku ispravnost vozila sa kojim se vrši prevoz robe;
• Solidarno odgovara za manjak nastao u magacinu ukoliko se ne može utvrditi počinilac;
• Organizuje sređivanje magacina i placa na kraju dana;
• Vodi dnevnik aktivnosti;

Zahtevi pozicije
• Prethodno iskustvo na istim ili sličnim pozicijama
• Osnovno znanje engleskog jezika
• Dobro poznavanje rada u MS Office paketu (posebno Excel)

Store supervizor

Za potrebe našeg klijenta, domaće kompanije Fluoelektro, koja se bavi veleprodajom i distributerstvom osvetljenja i elektro materijala, Manpower Srbija je u potrazi za kandidatom koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: Šef magacina

Opis dužnosti:

Delegacija zadataka magacionerima-vozačima
Pregled ulazne dokumentacije i zamena pogrešno izdate robe
Organizacija prijema i isporuke sa pratećom dokumentacijom
Održavanje urednosti i higijene magacina
Operativni sastanak i kreiranje magacinskih kartica
Nedeljni sastanak sa magacionerima-vozačima i planiranje aktivnosti.
Izveštaj o nalogu za isporuku i plan nabavke materijala
Evidencija reklamacija pri prijemu robe
Mesečni izveštaj o troškovima opreme i sredstava
Provera stanja magacina i plan rada za naredni mesec
Vanredni kontrolni popisi i usklađivanje sa knjigovodstvenim knjigama

Zahtevi pozicije:

Dobre organizacione i komunikacione sposobnosti
3 godine radnog iskustva u magacinu (uz dodatna zaduženja kao što su vođenje administracije, duženje magacina)

Predstavnik Prodaje U Zbirnom Transportu

Za potrebe našeg klijenta, transportne i logističke kompanije M&M, ManpowerGroup Srbija je u potrazi za motivisanim kandidatom koji će uspešno ispuniti poziciju: Predstavnik prodaje u zbirnom transportu

Opis posla
izrada plana targetiranih klijenata na nedeljnom /mesečnom/ polugodišnjem/ godišnjem nivou;
sistematsko planiranje i organizovanje sastanaka sa klijentima u skladu sa definisanim planom prodaje;
rad sa operativnim odeljenjima na davanju ponuda i prezentovanju koncepta usluge;
prikupljanje informacija o novim/ postojećim klijentima/ tržištima i konkurenciji;
saradnja sa QM – izrada anketa o satisfakciji klijenata;
praćenje statusa izdatih ponuda;
sales leads – predlog, obrada i izveštavanje;
praćenje i koordinacija trenutno raspisanih tendera u saradnji sa operativnim sektorima;
predstavljanje kompanije;
redovne i lične prodajne aktivnosti na domaćem i stranom tržištu;
kontaktiranje i poseta klijenata.

Zahtevi pozicije
obavezno prethodno iskustvo na navedenim poslovima
napredno poznavanje engleskog jezika
napredno poznavanje rada na računaruPregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]