Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija Prikaži više

Profesija – klasifikacija 

Model rada 

Nivo iskustva 

Estimation Officer

On behalf of our client Takenaka, architectural engineering company, Manpower Serbia is looking for motivated candidates for the position of Estimation Officer

Job description
• Analyzing plans, bills of quantities, and other project documentation in order to estimate costs
• Analyze company data, monitor budgets and prices
• Identify labor, material, costs, and time requirements by researching proposals, blueprints, and any related documents
• Researching, sourcing, negotiating, and obtaining the best prices and quotes from suppliers and subcontractors
• Analyzing data that can affect costs (such as currency exchange rates and the company’s productivity rates)
• Assessing the financial, technical, and operational risks of the project
• Visiting project sites to gather information
• Staying aware of the latest construction technologies
• Keeping up to date with the latest regulatory and legislative requirements
• Inputting into decisions over whether to bid for the project
• Working closely with key members of the project team and liaising with clients and suppliers
• Keeping detailed records and writing reports.
• Oversee the different stages of a company project to ensure that expenses follow the forecast plan

Position Requirements
• Bachelor’s degree in Civil/ Construction Engineering
• Minimum 1-3 years of experience in a similar position
• High level of professional procurement skills and knowledge to solve problems while achieving set goals.
• Knowledge of construction methods and technologies, engineering, construction and HSE standards, Building Control Act, and related subjects
• Highly developed analytics and problem-solving skills, ability to manage multiple projects simultaneously with constant monitoring of quality
• Excellent negotiation, communication, and networking skills
• Strong ability to prioritize, work under pressure and within tight deadlines.
• People management skill and strong sense of responsibility and accountability
• Fluency in English (C1)
• Highly developed computer skills (MS Office)
• Active driving license (B)
• Strong experience and deep knowledge of best practices in procurement and supply chain management
• Able to analyze financial records and apply data to improve results
• Strong aptitude for numbers, spreadsheets, and financial reports
• Experienced at compiling and following strict budgets, strong estimating, and financial analysis skills
• In-depth understanding of construction, materials, pricing, and industry

Odgovorni projektant konstrukcije sa licencom 310

U ime našeg klijenta, kompanije Berger Group, koja se uspešno bavi projektovanjem i stručnim nadzorom u građevinarstvu, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: Odgovorni projektant konstrukcije sa licencom 310

Opis posla:

• Iskustvo na poslovima – odgovorni projektant konstrukcije armiranobetonskih stambenih i stambeno-poslovnih objekata
• Osposobljenost za samostalan rad na izradi kompletne projektne dokumentacije, što uključuje: postavljanje konstruktivnog rešenja na osnovu dobijenih arhitektonskih podloga-idejno rešenje; izradu statičkih proračuna – projekat za dozvolu; izradu grafičke dokumentacije: planove oplate i
armature – projekat za izvođenje i komunikaciju sa gradilištem – praćenje objekta tokom gradnje
• Osposobljenost da samostalno definiše i razrešava projektne zadatke prema zahtevima investitora
• Sposobnost da usaglašava projektno tehničku dokumentaciju sa podizvođačima
• Sposobnost da razrađuje projektnu dokumentaciju na otklanjanju tehničkih problema, u fazi pre početka izvođenja radova i u toku faze gradnje

Zahtevi pozicije:

• VII stepen stručne spreme (Diplomirani inženjer građevine)
• Minimum 5 godina radnog iskustva na poslovima odgovornog projektanta projekata konstrukcije
• Posedovanje licence za diplomirane inženjere građevine 310
• Rad na računaru: AUTOCAD, TOWER, ARMCAD
• Znanje rada u BIM softverima, poželjno RevitU ime našeg klijenta, kompanije Berger Group, koja se uspešno bavi projektovanjem i stručnim nadzorom u građevinarstvu, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: Odgovorni projektant konstrukcije sa licencom 310
 

Gradjevinski inženjer

U ime našeg klijenta, kompanije ZETA TAURI doo, Manpower je u potrazi za gradjevinskim inženjerom.

Lokacija: Crna Gora

Uslovi:

VII stepen stručne spreme – arhitektonske, mašinske ili građevinske struke;
radno iskustvo – 2 godina radnog iskustva na poslovima izgradnje objekata;
posebna znanja i veštine- POŽELJNO – licenca odgovornog projektanta i/ili Licenca odgovornog izvođača radova; aktivno znanje engleskog jezika, visoka informatička pismenost;
vozačka dozvola B kategorije – postoji potreba za terenskim radom i/ili putovanjem;
visok nivo organizacije; sposobnost brzog uočavanja, temeljnost u radu i smisao za detalje; intuitivno razmišljanje; dobra koordinacija i sposobnost rada u timovima; upornost, postavljanje visokih ciljeva, samopouzdanje; moć kontrole rada drugih; dobre komunikativne sposobnosti; usmerenost na postizanje rezultata; sposobnost za brzo usvajanje novih znanja i veština; motivisanost za permanentno usavršavanje;

Opis poslova i radnih zadataka:

koordinator projekata izgradnje je zadužen za sve aktivnosti u toku realizacije projekta izgradnje objakta – za sve aktivne projekte izgradnje. On planira projekat izgradnje (zajedno sa rukovodiocem radova na izgradnji objekta), propisuje pravila rada u skladu sa relevantnim procedurama, određuje rokove, raspored obavljanja poslova i kontroliše rad izvršilaca;
Koordinator projekata izgradnje svoj svoj rad obavlja u poslovnim prostorijama Društva (sastavljanje plana realizacije projekta izgradnje, raspoređivanje zaduženja rukovodiocima radova na izgradnji objekata, planiranje budžeta projekata izgradnje objekata), prostorijama na mestima izgradnje objekata i samim objektima (koordinacija izvršenja zadataka, kontrola rezultata rada i realizacije projekata izgradnje, ispravljanje nepravilnosti u toku realizacije projekata izgradnje), kao i na sastancima kako bi se stvorili što bolji uslovi za realizaciju projekata izgradnje;
Koordinator projekata izgradnje redovno izveštava Tehničkog direktora i Direktora o rezultatima napred navedenih aktivnosti;
poznaje sadržaj ugovora i ponuda za svako aktivno gradilište;
definiše organizacionu šemu za svako gradilište;
obilazi svako aktivno gradilište najmanje jedan put nedeljno, kontroliše da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema projektu za građevinsku dozvolu i blagovremeno preduzima mera u slučaju odstupanja izvođenja radova;
kontroliše i proverava kvalitet izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa;
razgovara sa svakim od rukovodilaca radova na gradilištu o svim trenutnim i planiranim radovima, o kvalitetu rada podizvođača (u skladu sa ček listama za kontrolu kvaliteta izvedenih radova) i tehničkim pitanjima – dinamici izvođenja radova i anlazama planiranog i realnog trajanja aktivnosti (neophodna je realna slika radi realnog sagledavanja i procene trajanja budućih aktivnosti koje predstavljaju osnov za ugovaranje poslova);
uključuje se u rešavanje problema u […]

Odgovorni projektant arhitekture

U ime našeg klijenta, kompanije Berger Group, koja se uspešno bavi projektovanjem i stručnim nadzorom u građevinarstvu, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: Odgovorni projektant arhitekture

Opis posla
• Izrada projektne dokumentacije na osnovu dinamičkih planova, u skladu sa važećim propisima, tehničkim standardima, projektnim zadacima i procedurama kompanije
• Izrada idejnih rešenja projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje i projekata izvedenog stanja
• Učestvovanje u obradi tenderske dokumentacije
• Po potrebi odlazak na gradilište i kontrola izvođenja radova
• Prikupljanje i pripremanje podataka relevantnih za izradu projektne dokumentacije
• Razrada projektne dokumentacije arhitektonsko-građevniskih projekata i sinhronizacija sa svim pratećim instalacijama i opremom u skladu sa zahtevima investitora i važećim zakonima, pravilnicima i urbanističkim uslovima, koordinacija sa projektantima svih faza – učesnicima u projektu
• Komunikacija sa nadležnim službama uz ishodovanje dozvola i preko CEOP aplikacije
• Izveštavanje o svim aktivnostima i rezultatima
• Stalna inicijativa usmerena prema izvršenju radnih zadataka i obaveza koje proističu iz ugovora sa investitorima

Zahtevi pozicije
• VII stepen stručne spreme (Diplomirani inženjer arhitekture)
• Minimum 10 godina radnog iskustva na poslovima odgovornog projektanta projekata arhitekture
• Posedovanje licence: Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije- 300
• Odlično znanje programa: AutoCAD, Adobe Photoshop, MS Office, znanje programa za vizuelizaciju i BIM projektovanje prednost znanje ArchiCAD, 3D Max i/ili SketchUp
• Prednost imaju kandidati koji poznaju rad u BIM tehnologiji (Archi CAD pre svega)
• Preciznost i analitičnost
• Komunikativnost i spremnost za timski rad

Lighting planner

On behalf of our client, Artemide, worldwide leader in lighting design with an unparalleled commitment to technological innovation and research, Manpower Serbia is looking for motivated candidate to successfully fulfill the position of Lighting planner. 

Job description:

– Planning, design and execution of complex, technical lighting projects indoors and outdoors, across all service phases:
   – Creation of CAD plans with Autocad
   – Planning and calculation of lighting solutions in Dialux EVO
   – Coordination of project layouts including technicals, electrical aspects
 – Inclusion of innovative, sustainable and energy-efficient planning approaches with changing clients and different building types
– Responsibility over the project goals
– Take over communication to external stakeholders and lead meetings
– Participate in the coordination and management of planning processes in cooperation with the field staff
– Carrying out/participating in presentations, training courses, trade fairs, events

Job requirements:

– Previous experience in lighting or electrical field is mandatory
– Bachelor degree in Architecture or Electrical Engineering
– Knowledge about AutoCAD and Dialux
– Advanced English, German will be considered as advantage

Permission Coordinator

On behalf of our client, company in the construction industry, Manpower Serbia is searching for motivated candidates to take the challenge and successfully fulfill the position of Permission Coordinator.
 
Job Description:

Coordination of the permit schedule and procedure with clients, authorities, and any related third parties for the   potential projects
Interpreting client-stated business needs into space requirements/timelines and managing project schedules
Preparing Project timelines for potential Clients according to their requirements (type of investment, type of geographical location, type of production, infrastructure connections, incentives, etc.)
Evaluating plots for which are potential Client is interested (size of the plot, infrastructure connections, and other important criteriums for choosing plot)
Preparing all kinds of presentations related to potential Projects.
Working on optimization of the timeline for obtaining all permits related to the potential Project
Coordination and checking of all stages of Design and design trades, based on agreed documentation and contracts
Analyzing building codes, by-laws, space and site requirements, and other technical documents and reporting reflected on architectural designs
Ensuring that blueprints comply with required codes and legal standards
Coordinating with Design Manager, Estimator, Project manager, affiliate architects, and engineers throughout the process of implantation of new queries received from the relevant Authority (Client, new regulation, etc.) . 
Registering design revisions throughout the process responding to queries and confirmations and providing quick and accurate answers
Updating documentation of all project-related drawings and documentation libraries

 
Job requirements:

At least five years of relevant experience in similar position
Bachelor’s Degree in Architecture
Fluency in AutoCAD, Adobe CS, 3D Modelling
Proficiency with building technologies and the fundamentals of building construction and assembly
Strong graphics and visual presentation skills
Dexterity with hand drawing: rendering capabilities
Expert knowledge of CAD, CG, and is able to work effectively on improving design creation and design presentation

Renewable energy Civil Engineer

On behalf of our client, Wintech Energija, a company that is working on a 2-GW renewables project in Bor, Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and successfully fulfill the position of Renewable energy Civil Engineer

Job description
 
Assist in site evaluation and selection for renewable energy projects.

Assist in obtaining necessary permits and approvals from regulatory authorities.

Contribute to the development of civil engineering designs for renewable energy infrastructure, such as access roads, foundations, and drainage systems.

Assist in the management of construction activities, ensuring that work is carried out according to approved plans and specifications.

Quality Control and Quality Assurance
 

Day-to-Day Activities:
 
Execute project plans and specifications.

Conduct site visits to assess existing conditions.

Collaborate with design teams to develop civil engineering plans and specifications.

Work on obtaining necessary permits and approvals from regulatory authorities.

Engage in continuous learning and professional development activities

 

Position Requirements
 
A bachelor’s degree or above in civil engineering

Self-motivated, problem-solving solving, and emotionally intelligent person

Preferable two years of work experience

Preferably fluent in English, listening, speaking, reading, and writing

Preferably good computer skills (AI, coding, etc.)

High Voltage Electrical Engineer

For our client, the construction company, mainly involved in residential and commercial complexes, infrastructure, factories, bridges, highways, etc. China Construction Front Group, we are searching for a motivated candidate for the High Voltage Electrical Engineer 

JOB DESCRIPTION: 
Conducts analysis of the project, technical documentation and development of project technical documentation.
Performing inspection, control or approval of the project technical documentation.
Establishing construction, manufacturing, or installation standards or specifications by performing a wide range of detailed calculations
Evaluate and oversee installations and quality of work, determining cost-effectiveness and proper utilization of resources
Assess, plan and actively ensure completion of projects and tasks
Ensures company electrical systems and processes are compliant with global standards and codes
Estimating material, labor, or construction costs for budget preparation.
Coordinating and managing selection of vendors and subcontractors
Writing reports and compiling data regarding current status of project, and potential problems in regards to electrical works;
Delivers reports referred to in the previous line to the employer’s management and founder at their request

CANDIDATE PROFILE:
Bachelor's or master's degree in an engineering profession – Graduated electrical engineer
Licence 453 or 450 (preferable both)
Minimum 3-5 years of experience in construction.
Ability to work as required by site conditions
English at least B2 level

Mašinski inženjer projektant

U ime našeg klijenta, kompanije „Ludan inženjering“, lidera u pružanju projektantskih, konsultantskih i inženjerskih usluga, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata za poziciju: Mašinski inženjer

OPIS POSLA
-Samostalno obavljanje stručnih poslova izrade, odnosno tehničke kontrole projekata mašinskih instalacija u industrijskim pogonima
-Poželjna licenca 330 – Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
-Poželjna licenca 333 – za odgovornog projektanta za transportna sredstva, skladišta i mašinske tehnologije procesne i gasne tehnike

PROFIL KANDIDATA
-Najmanje 1 – 3 godine iskustva, poželjno u projektovanju industrijskih i termoenergetskih postrojenja
-Poželjno posedovanje požarnih licenci tip A i/ili B1
-Korišćenje Autodesk softverskih paketa – AutoCAD
-Poželjno poznavanja rada u Autodesk Plant 3D, Aveva Everything3D, Caesar
-Napredno znanje engleskog jezika (svakodnevna pisana i govorna komunikacija)
-Napredno znanje rada na računaru
-Vozačka dozvola B kategorije

Site Civil Engineer

For our client, construction company, mainly involved in residential and commercial complexes, infrastructure, factories, bridges, highways, etc. China Construction Front Group, we are searching for motivated candidate interested in Site Civil Engineer position.

Job description

Organization of the construction site and execution of all necessary activities according to the established construction site schedule
Management of construction documentation and issuance of orders, particularly to each subcontractor
Verification and control of the accuracy of entered data in the subcontractors' construction logs
Participation in the process of contracting with subcontractors, and negotiating the necessary materials and equipment required for project implementation
Procurement of small inventory, tools, and materials needed for the execution of planned activities on the construction site
Issuing instructions to the employees at the construction site

Position Requirements

Minimum 3 years of experience in similar positions.
Bachelor's degree in civil engineering
Exceptional organizational and communication skills.
Advanced proficiency in English
Ability to effectively lead a team and address challenges
Familiarity with regulations and standards in the construction industry

 

 

Samostalni Knjigovodja

U ime naseg klijenta, kompanije Bermilton group, koja se bavi razvojem i izgradnjom Retail parkova kao i upravljanjem I odrzavanjem objekata, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju: Samostalni knjigovodja.

Opis pozicije:

•Priprema podataka i obračun PDV-a i ostalih poreskih prijava

•Samostalno knjiženje ulaznih, izlaznih dinarskih i deviznih faktura

•Vršenje kontrole ispravnosti dokumentacije i podrška u analizi i optimizaciji rezultata

•Izdrada ugovora o projektnom finansiranju

•Samostalno knjiženje poslovnih promena

•Izrada transfernh cena

•Izrada IOS-a, opomena i obračun zateznih kamata kupcima

•Praćenje i usklađivanje salda-konta kupaca i dobavljača

•Platni promet, knjiženje dinarskih i deviznih izvoda

•Unos dugotrajne materijalne imovine, obračun amortizacije

•Unos i knjiženje sitnog inventara

•Izrada završnih godišnjih izveštaja za poreske potrebe-obrazac PD, račun dobiti i gubitka, bilansa, beleške, obračun propisanih naknada

•Izrada završnih godišnjih izveštaja za potrebe statistike i javne objave

•Praćenje zakonskih propisa iz područja računovodstva i finansija

•Samostalno priprema finansijskih analiza kao i Due Diligencea za poreski i finansijski deo

•Saradnja sa revizorskim kućama prilikom revizije finansijskih izveštaja

•Obračun zarada

Zahtevi pozicije:

•Samostalno vođenje knjigovodstvenih poslova unutar kompanije
•VII stepen stručne spreme ekonomske struke
•Minimum pet godina radnog iskustva
•Iskustvo u oblasti konsolidacije i pripreme paketa izveštavanja
•Opsežno poznavanje srpskog GAAP I MSFI/MRS
•Iskustvo u poreskom planiranju i komunikaciji sa poreskim organima
•Sposobnost određivanja prioriteta, efikasnost u donošenju odluka i razvijene
liderske veštine
•Predlaganje optimizacije poslovanja
•  Aktivno poznavanje engleskog jezika
•  Poželjna vozačka dozvola 

Gradjevinski Inženjer/tehničar

Trenutno smo u potrazi za kandidatima koji će postati deo profesionalnog tima našeg partnera, porodične kompanije Premijus d.o.o. koja se bavi izvođenjem svih vrsta građevinskih radova. Konkurs je otvoren za poziciju Građevinski inženjer/tehničar.
 
Opis posla

Organizacija gradilišta i obavljanje svih potrebnih aktivnosti prema utvrđenoj dinamici gradilišta
Vođenje građevinske dokumentacije i izdavanje naloga posebno prema svakom podizvođaču
Provera i kontrola tačnosti upisanih podataka u listovima građevinskih knjiga podizvođača
Učestvovanje u procesu ugovaranja poslova sa podizvođačima, ugovaranja potrebnog materijala i opreme
neophodne za realizaciju projekta
Nabavka sitnog inventara, alata i materijala koji su potrebni za obavljanje planiranih aktivnosti na gradilištu
Upućivanje naloga zaposlenima na gradilištu

Zahtevi pozicije

Diploma Građevinske škole ili fakulteta
Minimum 3-5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima visokogradnje
Poželjno je posedovanje Licence 410 i/ili 411
Osnovno ka srednjem nivou znanja engleskog jezika
Dobre organizacione, liderske i komunikacione sposobnosti
Samostalnost u rad u
Vozačka dozvola B kategorije

 Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]