Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija Prikaži više

Profesija – klasifikacija 

Model rada 

Nivo iskustva 

Referent nabavke

U ime našeg klijenta, kompanije Luna d.o.o, kompanije koja posluje od 2001. godine u oblasti proizvodnje i prodaje drvene, metalne i plastične ambalaže Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i uspešno ispuni poziciju: Referent nabavke

OPIS POSLA
– Nabavka sirovine za proizvodnju paleta (drvenih elemenata, eksera), robe (palete, burad, IBC kontejneri), delova za proizvodni pogon, potrošnog materijala
– Prati i analizira tržište u cilju pronalaženja najpovoljnijih dobavljača
– Vrši ocenu odabranih dobavljača i ažurira bazu istih
– Vrši pregovore o uslovima nabavke uzimajući u obzir cenu, rok isporuke i plaćanja
– Sagledava najpovoljnije uslove kupovine sirovine/robe/usluga
– Kreira plan nabavke (nedeljni, mesečni, kvartalni) na osnovu predviđenih i ugovorenih poslova
– Koordinira procesom nabavke i nabavlja sirovinu/robu/usluge po definisanim standardima na osnovu zahteva drugih sektora i službi u zavisnosti od planiranih i ugovorenih pslova
– Vodi evidenciju o porudžbinama, prati rokove isporuke i planira smanjenje troškova
– Vodi računa o isporučenoj sirovini/robi (kvalitet/kvantitet)
– Upućuje reklamacije i sačinjava zapisnike o nepravilnostima
– Učestvuje u kreiranju i realizaciji ugovora i zahteva za nabavku
– Prati stanje zaliha, planira nabavku i dopunu lagera
– Uređuje potrebnu dokumentaciju i koordinira sa špediterskim kućama u zemlji i inostranstvu radi carinjenja robe
– Koordinira sa službom finansija i knjigovodstva radi redovnog izmirenja obaveza prema dobavljačima
– Ažurira i arhivira neophodnu dokumentaciju 

PROFIL KANDIDATA

– Stručna sprema IV -VII stepen 
– Znanje MS  Office paketa,posebno Excel-a
– Znanje Engleskog jezika
– Poželjno dve godine radnog iskustva 
– Vozačka dozvola B  kategorije

 Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]