Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Lekar Internista (nefrolog)

Na osnovu zahteva našeg klijenta, evropske multinacionalne kompanije u oblasti zdravstva – Fresenius, koja pruža proizvode i usluge za dijalizu u bolnicama, kao i ambulantnu i stacionarnu medicinsku negu, Manpower Srbija je u potrazi za lekarima internistima, poželjno sa specijalizacijom iz nefrologije.

Nega medicinskih pacijenata:
• Postaviti pacijenta u središte njegove zdravstvene zaštite.
• Postizanje visokog nivoa kvaliteta u nezi pacijenata fokusirajući se na kontinuirane procese poboljšanja kvaliteta.
• Upis novih ili premeštanje pacijenata u dijaliznu jedinicu, evidentiranje anamneze, pridruženih bolesti, medicinskih i dijaliznih terapija, kao i lekarskih recepata u EuCliD.
• Prihvatanje svih medicinskih strategija i farmakoloških terapija radi očuvanja i zaštite rezidualne funkcije bubrega kod pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega (HB), u okviru konzervativne terapije. Predlaganje mogućnosti preventivne nege transplantacije bubrega tim pacijentima, kada je to moguće.
• Edukacija pacijenata o ishrani, higijeni i poštovanju propisane terapije.
• Razgovor sa pacijentom o izabranom načinu dijalize i/ili sa negovateljem tokom faze predijalize sa HBP. Odlučivanje o najpogodnijoj tehnici modaliteta dijalize (kućna, u centru i smena dijalize) u skladu sa očekivanjima pacijenta i smernicama medicinskog direktora dijaliznog centra.
• Prihvatanje svih mogućih medicinskih strategija i dijaliznih postupaka za ispravan prelazak nege na hemodijalizu kod stabilnih pacijenata sa CKD 5D, u skladu sa korporativnim medicinskim strategijama.
• Postupanje u skladu sa internim procedurama kompanije u slučaju pacijenata sa završnom fazom bolesti bubrega (ESKD) premeštenih iz drugih dijaliznih centara.
• Procena ESRD pacijenata za transplantaciju bubrega, organizacija datoteke sa spiskom transplantacija uključujući neophodne preglede, vakcinaciju itd.
• Pružanje savetovanja iz nefrologije kada je potrebno (ako je primenljivo).
 
Izvođenje dijaliznih terapija i drugo:
• Obezbediti da prvi i naredni dijalizni postupci i farmakološka terapija za pojedinačnog pacijenta budu pažljivo planirani i propisani.
• Obezbediti da pacijenti i osoblje budu informisani o receptu i da se redovno pregledavaju terapije zamene bubrega i ostale (hemodijaliza, peritonealna dijaliza, CRRT, afereza…) i farmakološka terapija.
• Propisivanje lekova i praćenje efikasnosti propisanih lekova i kontrolisanje ispravne primene lekarskog recepta.
• Obavljanje kliničkog pregleda pacijenata, procena zdravstvenog stanja pre, tokom i nakon tretmana.
• Propisivanje uzimanja uzoraka krvi, tumačenje rezultata krvnih analiza i ažuriranje recepta po potrebi.
• Preporučivanje drugih medicinskih postupaka i ispitivanja kada je potrebno.
• Prihvatanje svih mogućih dijaliznih i medicinskih strategija, u skladu sa predlozima kompanije, radi sprečavanja intradijaliznih komplikacija.
• Sprovođenje hitnih postupaka, kao što je kardiovaskularna reanimacija u slučaju događaja koji ugrožavaju […]Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]