Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Key Account Manager (Onkologija)

U ime našeg klijenta, Family Health, kompanije koja na prostoru Balkana zastupa najveću evropsku genetičku laboratoriju Cegat koja je Svetski lider na polju onkogenetike i personalizovanog pristupa lečenju tumora, tražimo motivisanog kandidata koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: KA Manager za onkologiju

Opis posla

• Redovne posete lekarima na zadatoj teritoriji
• Sastanci sa pacijentima
• Telefonski razgovori sa pacijentima
• Organizovanje i učestvovanje na različitim kongresima/seminarima u cilju promocije proizvoda ali i unapređenja sopstvenih veština;
• Sprovođenje zadate marketing strategije i komercijalnih aktivnosti u cilju ostvarivanja prodajnih ciljeva, kao i učešće u kreiranju istih;
• Analiza tržišta – potencijalnih klijenata i konkurencije
• Analiza rezultata i izveštavanje o rezultatima sprovedenih aktivnosti

Zahtevi pozicije

• Doktor medicine, stomatolog, farmaceut;
• Neophodno iskustvo u prodaji od minimum 3 godine;
• Prednost imaju kandidati sa iskustvom u radu sa lekarima onkolozima;
• Poznavanje rada na računaru (MS Office);
• Poznavanje engleskog jezika;
• Odgovornost i posvećenost u radu
• Samoinicijativnost i spremnost na dodatno zalaganje;
• Vozačka dozvola B kategorije(aktivan vozač)

Lekar Internista (nefrolog)

Na osnovu zahteva našeg klijenta, evropske multinacionalne kompanije u oblasti zdravstva – Fresenius, koja pruža proizvode i usluge za dijalizu u bolnicama, kao i ambulantnu i stacionarnu medicinsku negu, Manpower Srbija je u potrazi za lekarima internistima, poželjno sa specijalizacijom iz nefrologije.

Nega medicinskih pacijenata:
• Postaviti pacijenta u središte njegove zdravstvene zaštite.
• Postizanje visokog nivoa kvaliteta u nezi pacijenata fokusirajući se na kontinuirane procese poboljšanja kvaliteta.
• Upis novih ili premeštanje pacijenata u dijaliznu jedinicu, evidentiranje anamneze, pridruženih bolesti, medicinskih i dijaliznih terapija, kao i lekarskih recepata u EuCliD.
• Prihvatanje svih medicinskih strategija i farmakoloških terapija radi očuvanja i zaštite rezidualne funkcije bubrega kod pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega (HB), u okviru konzervativne terapije. Predlaganje mogućnosti preventivne nege transplantacije bubrega tim pacijentima, kada je to moguće.
• Edukacija pacijenata o ishrani, higijeni i poštovanju propisane terapije.
• Razgovor sa pacijentom o izabranom načinu dijalize i/ili sa negovateljem tokom faze predijalize sa HBP. Odlučivanje o najpogodnijoj tehnici modaliteta dijalize (kućna, u centru i smena dijalize) u skladu sa očekivanjima pacijenta i smernicama medicinskog direktora dijaliznog centra.
• Prihvatanje svih mogućih medicinskih strategija i dijaliznih postupaka za ispravan prelazak nege na hemodijalizu kod stabilnih pacijenata sa CKD 5D, u skladu sa korporativnim medicinskim strategijama.
• Postupanje u skladu sa internim procedurama kompanije u slučaju pacijenata sa završnom fazom bolesti bubrega (ESKD) premeštenih iz drugih dijaliznih centara.
• Procena ESRD pacijenata za transplantaciju bubrega, organizacija datoteke sa spiskom transplantacija uključujući neophodne preglede, vakcinaciju itd.
• Pružanje savetovanja iz nefrologije kada je potrebno (ako je primenljivo).
 
Izvođenje dijaliznih terapija i drugo:
• Obezbediti da prvi i naredni dijalizni postupci i farmakološka terapija za pojedinačnog pacijenta budu pažljivo planirani i propisani.
• Obezbediti da pacijenti i osoblje budu informisani o receptu i da se redovno pregledavaju terapije zamene bubrega i ostale (hemodijaliza, peritonealna dijaliza, CRRT, afereza…) i farmakološka terapija.
• Propisivanje lekova i praćenje efikasnosti propisanih lekova i kontrolisanje ispravne primene lekarskog recepta.
• Obavljanje kliničkog pregleda pacijenata, procena zdravstvenog stanja pre, tokom i nakon tretmana.
• Propisivanje uzimanja uzoraka krvi, tumačenje rezultata krvnih analiza i ažuriranje recepta po potrebi.
• Preporučivanje drugih medicinskih postupaka i ispitivanja kada je potrebno.
• Prihvatanje svih mogućih dijaliznih i medicinskih strategija, u skladu sa predlozima kompanije, radi sprečavanja intradijaliznih komplikacija.
• Sprovođenje hitnih postupaka, kao što je kardiovaskularna reanimacija u slučaju događaja koji ugrožavaju […]

Operater u farmaceutskoj proizvodnji

Odgovornosti na radnom mestu:

Obezbeđivanje efikasnog procesa proizvodnje farmaceutskih proizvoda u skladu sa internim procedurama, normativima i dobrim proizvođačkim praksama.
Priprema uslova za proces (oprema, ulazni materijali), upravljanje automatizovanom linijom opreme i uređajima, nadzor procesa putem informacionog sistema.
Pravovremeno sprovođenje kontrole procesa u skladu sa specifikacijama i analiziranje rezultata.
Pravovremeno popunjavanje proizvodne i prateće dokumentacije u skladu sa GMP zahtevima.
Održavanje čistoće proizvodnih prostorija, hodnika i pomoćnih prostorija.

Šta očekujemo?

Završenu srednju stručnu spremu, sa prednošću u biomedicinskom ili tehničkom smeru.
Afinitet ka radu u proizvodnom procesu.
Pozitivan stav, lična odgovornost prema poslu i rad na siguran način.
Dobar menadžment vremena i prioriteta, proaktivnost, samoinicijativa i otvorenost za usvajanje novih znanja.
Red, preciznost i tačnost.
Logičko razmišljanje.
Razvijene veštine efikasne komunikacije, uz saradnju i poštovanje kolega.
Spremnost za rad u tri smene (uključujući noćnu smenu) uz nadoknadu za smenski rad.
Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima je prednost, ali nije obavezno.

Šta nudimo?

Rad u najvećoj hrvatskoj farmaceutskoj kompaniji sa globalnim dosegom koja je nosilac sertifikata “Poslodavac Partner” i “Above and Beyond”.
Stimulativna primanja – mogućnost bonusa za ostvarene rezultate i mogućnost 13. i 14. plate.
Dodatne pogodnosti – regres, finansijska podrška prilikom rođenja deteta i druge.
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i 24-satno osiguranje zaposlenih od posledica nesreće.
Praćenje i podrška tvom razvoju od prvog radnog dana kroz onboarding program, proces upravljanja učinkom, individualni razvojni plan i mentorski program.
Atraktivno radno mesto u proizvodnom procesu vrhunske tehnologije u JGL Pharma Valley kompleksu 
Početni ugovor na određeno vreme sa ciljem produženja na neodređeno.
Službeni mobilni telefon.

Stomatološka sestra

U ime našeg klijenta, stomatološke klinike Dental Plaza, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da ispuni poziciju: Stomatološka sestra

OPIS POSLA:
– Asistiranje stomatologu prilikom izvođenja stomatoloških intervencija
– Priprema stomatološke dokumentacije za pacijente
– Sterilizacija instrumenata za rad
– Dopuna materijala u ordinaciji za potrebe rada sa pacijentima 
– Higijena ordinacije (čistoća instrumenata za rad, priprema ordinacije za prijem pacijenata i čišćenje ordinacije nakon  završenih intervencija sa pacijentima)
– Briga o pacijentu i ordinaciji
ZAHTEVI POZICIJE:

– Završena minimalno srednja stručna sprema
– Minimalno 10 godina iskustva
– Spremnost i sposobnost prilagođavanja za rad u organizaciji sa preciznim pravilima
– Osoba koja ima razvijen timski duh, radnu etiku i disciplinuPregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]