Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Šef računovodstva

Za potrebe kompanije Hyundai Srbija d.o.o, koja je ovlašćeni distributer Hyundai automobila za Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju, tražimo kandidate motivisane za poziciju Šef računovodstva.

Opis posla
– Organizovanje procesa na području finansija i računovodstva;
– Praćenje zakona i propisa iz oblasti finansija, računovodstva i poreza i usklađivanje poslovanja sa izmenama;
– Kontrola obračuna i prijava poreza i doprinosa sa svom pratećom dokumentacijom definisanom zakonom i internim aktima Društva;
– Izrade predloga plana iz oblasti finansija, praćenje njegove realizacije tokom poslovne godine i blagovremeno signaliziranje na eventualna odstupanja sa predlogom korektivnih mera;
– Izrada godišnjih finansijskih i poreskih izveštaja u skladu sa propisima i standardima i komunikacija sa revizoriskom kompanijom, uključujući izradu konsolidovanog bilansa;
– Podnošenje izveštaja direktoru sektora,  iz oblasti finansija, računovodstva i poreza; priprema stručnih smernica za potrebe donošenja poslovnih odluka;
– Uspostavljanje i održavanje kvalitetnih kontakata sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama i usmeravanje sredstava i prometa preko tih banaka na racionalan i poslovan način;
– Osiguranje pregleda i planiranje novčanog toka i osiguranje finansijskih izvora za realizaciju novčanog toka;
– Racionalno upravljanje finansijskim sredstvima na računu sa ciljem minimiziranja troškova finansiranja i ostvarivanja maksimalnog rezultata finansijskih aktivnosti;
– Ažurno praćenje otvorenih potraživanja, informisanje direktora sektora o istim i briga o kontinuiranom sprovođenju aktivnosti za njihovo snižavanje;
– Nadzor svih troškovnih kategorija značajnih za kvalitetan poslovni rezultat Društva;
– Nadzor održavanja informacijskog sistema finansija i izrada predloga za poboljšanje sistema;
– Obavljanje i drugih poslova poverenih od strane neposrednog rukovodioca i Direktora u cilju nesmetanog poslovanja Društva.

Zahtevi pozicije
– Školska sprema: minimum VI stepen stručne spreme – ekonomski smer;
– Radno iskustvo: minimum 5 (pet) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Poznavanje rada na računaru;
– Poznavanje engleskog jezika – srednji nivo.

Product Cost Controller

Toyo Tire Corporation was founded in Japan in 1945 and is a producer of tires for passenger vehicles, light trucks, trucks & buses, as well as automobile components. It operates worldwide, including the US, Canada, Mexico, Australia, Germany, UK, Netherlands, Italy, Russia, China, Thailand and Malaysia. It has more than 13,000 employees worldwide and represents 11th largest tire manufacturer in the world. The company Toyo Tire Serbia was established in 2019, construction of a plant started in 2020, with production kicked off in 2022. The company plans to invest 390 million Euros and employ more than 500 employees in Inđija plant. The plant encompasses Tire Test track and the first bifacial and currently the largest Solar Power plant in Serbia which is under construction. On behalf of our client, Manpower Serbia is looking for a motivated candidate to fulfill the position of Product Cost Controller.

Job description

– Standard costs calculation and actual cost calculation
– Estimate product cost for new products
– Production analysis from phase to phase
– Bottlenecks analysis and suggest solutions with other departments
– Collaboration with plant departments
– Stock taking management
– Product Cost Management and Activity based costing
– Analyze inventory
– Suggest cost reductions
– Actively search for potential cost saving measures
– Supports organization of cost meetings
– Analyzes deviation of product cost
– SAP administration
– Controlling of investments and projects
– Cost center planning and controlling

Position Requirements

– High school degree or equivalent education
– Minimum 10 years of relevant working experience for product cost controlling/reporting
– University degree in Business Administration, Economics, Organizational     Sciences
– Strong analytical skills
– Ability to cope with changing workloads
– Excellent self-organization skills
– SAP, Excel knowledge
– Very good level of English language is mandatory

 

Specijalistom za poslove platnog prometa sa inostranstvom

U ime našeg klijenta, jedne od vodećih finansijskih institucija na tržištu Srbije Eurobank Direktna, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da prihvati izazov i da uspešno ispuni poziciju Specijalista za poslove platnog prometa sa inostranstvom

Opis posla
• Obavljanje svih transakcija platnog prometa sa inostranstvom prilivi plaćanja transferi verifikacije
• Praćenje zakonskih propisa iz oblasti platnog prometa sa nostranstvom i njihovo adekvatno
primenjivanje
• Učestvovanje u procesu unapredjivanja procesa i sisitema pisanju internih procedura i mentorskom radu
• Obavljanje transakcija u SWIFT apliakciji i rešavanje reklamacija
• Praćenje obrada i odgovaranje na upite i reklamacije
• Učestvovanje u redovnom procesu izveštavanja

Zahtevi pozicije
• Viša ili visoka stručna sprema, poželjno pravnog ili ekonomskog smera
• Minimum 5 godine istustva na poslovima platnog prometa sa inostranstvom
• Napredno poznavanje rada na racunaru (MS Office word, excel)
• Poželjno je prethodno iskustvo rada u ASSECO sistemu
• Poželjno je poznavanje engleskog jezika na srednjem konverzacijskom nivou
• Proaktivan pristup poslu
• Timski rad i responzivnost sa kolegama
• Dobre organizacione sposobnosti

Chief Accountant

On behalf of our client, leader in high tech, which accelerates innovation and technology in all businesses, we are searching for a Chief Accountant to cover all company entities in Serbia.

Job description
– Responsible for all company entities on the territory of Serbia
– Ensure the compliance of the Financial Statements either in front of Group reporting or local jurisdictions
– Preparation of the monthly / quarterly / yearly reports
– Leading new accounting processes and streamlining existing processes
– Support the digital transformation projects
– Being the first point of contact in accounting matters to stake holders, such as management, business, authorities, process owners, internal and external auditors
– Spot errors and suggest ways to improve efficiency
– Compiling, analyzing, and reporting financial data
– Lead and implement changes driven by the local laws
– Own the accounting related internal key controls
– Animate the local accounting team members

Position Requirements
– Bachelor's degree in accounting/finance
– 5+ years of accounting experience in a similar position
– Experience with accounting systems (SAP ERP is a strong advantage)
– Open minded, flexible, problem solving skills and team oriented person
– Strong communication and organizational skills
– Excellent knowledge of the English language, both written and verbal
– Proficiency in Microsoft Office, particularly with Excel

Šef računovodstva

U ime našeg klijenta, tržišnog lidera u pružanju zdravstvenih usluga, kompanije Acibadem Bel Medic, Manpower Srbija traži motivisane kandidate za poziciju Šef računovodstva.
 
Opis posla:
• Organizacija i kontrola aktivnosti u službi računovodstva
• Praćenje propisa u oblasti računovodstva i poreza i odgovornost za njihovu punu primenu
• Beleženje poslovnih promena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i poštovanjem MRS i MSFI
• Kontrola bruto bilansa na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, uočavanje i ispravljanje eventualnih nepravilnosti
• Praćenje stanja knjigovodstvenih analitičkih kartica dobavljača i kupaca
• Kontrola i obračun PDV-a, kontrola knjiga ulaznih i izlaznih faktura, kao i njihova provera za potrebe obračuna i podnošenja PDV-a
• Komunikacija sa poreskom upravom i usaglašavanje evidencija
• Utvrđivanje poreza na imovinu, poreza po odbitku, poreza na dobit, obračun amortizacije, kursne razlike kao i ostali periodični obračuni
• Kontrola i sravnjenje popisa (robe, osnovnih i obrtnih sredstava), obaveza i potraživanja
• Izrada statutarnih pojedinačnih završnih računa i konsolidovanog bilansa, napomena uz finansije izveštaje i izveštaja o poslovanju, kao i odgovornost za njihovu tačnost i usklađenost sa zakonskom regulativom i MRS i MSFI
• Učestvovanje u izradi studije transfernih cena
• Saradnja sa drugim službama, internom revizijom, eksternom revizijom i poreskom upravom

Zahtevi pozicije:
• Imate VII stepen stručne spreme – Dipl. ekonomista
• Imate minimum 3 godine radnog iskustva na poslovima šefa računovodstva
• Posedujete sertifikat ovlašćenog računovođe – poželjno
• Imate napredno znanje engleskog jezika
• Imate dobro poznavanje rada u MS Office paketu
• Imate poznavanje rada u ERP sistemu (NAV; SAP) – poželjno
• Imate iskustvo u radu u internacionalnim kompanijama – poželjno

Financial Controller

ACIBADEM BEL MEDIC is the leading healthcare system in Serbia, consisting of a general hospital and health centers in 5 locations and with over 500,000 patients. On behalf of our client, Manpower Serbia is looking for a motivated candidate to fulfill the position of Financial Controller.

Job Function:

Preparation of financial reports and presentations on a monthly, quarterly and annual level for the group needs and for the management
Participation in the preparation of the budget and coordination of the planning process
Profitability analysis of services and business segments
Analysis of basic financial statements, including the statement of cash flows
Deviations analysis in relation to the budget
Management of income and expenses, preparation of analytical reports and proposal of corrective measures
Key business indicators analysis and reporting on a daily, weekly and monthly basis
Participation in the development and optimization of BI tools for the reporting process
Participation in various projects according to the needs of the organization
Participation in the preparation of inputs for external audit
Creation and monitoring of company policies and internal controls
Acting as a business partner to the members of the management team
Maintenance of documentation of ISO 9000 standards as well as other introduced standards
Ensuring the security, functioning and development of the medical and financial program, as well as their integration
Ensuring the security of information in the company
 
Job Requirement:
University degree in economics or business administration
At least 5 years of working experience in financial
control, analysis or audit
Excellent knowledge of IFRS and IAS
Professional Working Proficiency in English
Proficiency in MS Office (advanced MS Excel)
Preferred ERP experience (NAV, SAP, Oracle)
Preferred Power BI experience
Preferred experience in working with international companies

 

Menadžer interne revizije

U ime našeg klijenta, nacionalne avio-kompanije Republike Srbije, i jedne od najstarijih avio-kompanija u Evropi, Air Serbia, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata za poziciju: Menadžer interne revizije.

Kratak opis:

Ima sveukupnu odgovornost za funkciju interne revizije
Odgovoran je da interna revizija bude usklađena sa međunarodnim standardima u oblasti revizije
Sarađuje sa izvršnim rukovodstvom Kompanije u cilju razvoja strategije interne revizije
Stara se da se uloge, odgovornosti i rezultati efikasno koordiniraju i da zajedno optimizuju efikasnost upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja kompanijom
Vodi inicijative sektora za internu reviziju sprovođenjem akcionih planova vezanih za procenu rizika i godišnje planiranje, izvršenje revizije, revizorsko izveštavanje, revizorsku metodologiju i izveštavanje Odbora za reviziju
Vodi godišnju procenu rizika interne revizije i proces procene i planiranja rizika u kompaniji kako bi se izradio plan revizije i osiguralo da plan odgovara i da je usklađen sa profilom rizika organizacije
Izdaje sve izveštaje o internoj reviziji kako bi se osiguralo da izveštaji budu jasni, sažeti, da identifikuju suštinske uzroke s praktičnim rešenjima i da menadžmentu pružaju odgovarajuću vrednost
Redovno se sastaje sa Odborom za reviziju da bi se izvestilo o statusu tekućih aktivnosti sektora interne revizije
Edukuje/obaveštava komitet o rizicima i/ili izlaganjima koja se pojavljuju (bilo interno ili eksterno u odnosu na kompaniju)
Blagovremeno izveštava o statusu interne revizije i o nalazima.
Proaktivno obaveštava viši menadžment o značajnim rizicima ili izloženostima koji se odnose na interne kontrole, usklađenost i/ili upravljanje, a koje zahtevaju brzu reakciju
Nadgleda učešće unutrašnje revizije u ključnim poslovnim inicijativama i projektima starajući se da perspektiva revizije bude efektivno izražena i da su odgovarajuće kontrole osmišljene i implementirane na proaktivnoj osnovi

Zahtevi pozicije:

Visoka stručna sprema (VII), poželjno iz oblasti ekonomije
7 godina relevantnog radnog iskustva, od čega 3 na rukovodećoj poziciji
Posedovanje Sertifikata internog revizora za javni sektor ili podneta prijava za obuku u prvih 6 meseci od stupanja na poziciju i položen ispit u roku od godinu dana od dana završetka obuke
Poznavanje engleskog jezika na minimum srednjem nivou
Poželjno posedovanje nekog od međunarodnih sertifikata (CIA, CA, ACCA, CPA)
Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, PowerPoint)

Saradnik u računovodstvu

Centrosinergija je distributivno-logistička kompanija, koja se bavi pružanjem usluga distribucije i logistike i za cilj ima ostvarenje dugoročnog partnerstva sa svojim principalima kroz obezbeđivanje efikasnog i ekonomičnog plasmana robe i usluga.

Opis posla:

Knjiženje kompletne ulazne i izlazne dokumentacije
Kvalitativna i kvantitativna kontrola dokumentacije za knjiženje
Izrada izlaznih dokumenata
Kontrola knjiženja ručnih i automatskih naloga i njihove usklađenosti sa računovodstvenom politikom kompanije i zakonskom regulativom
Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa kupcima i dobavljačima
Izrada izveštaja na zahtev zainteresovanih strana
Učešće u izradi završnog računa

Zahtevi pozicije:

Minimum IV stepen stručne spreme
Minimum 5 godina radnog iskustva u računovodstvu
Poznavanje poreskih i računovodstvenih propisa
Rad u programima MS Office paketa – napredni nivo
Poznavanje rada u programu Pantheon smatraće se prednošću
Izražena odgovornost i preciznost u izvršavanju zadataka
Iskustvo u upravljanju timovima smatraće se prednošću

Knjigovođa

Opis posla

Samostalno obavlja sve knjigovodstvene poslove
Prati i sprovodi propise vezane za računovodstvo i knjigovodstvo
Izrađuje periodične finansijske izveštaje
Vodi poslovne knjige, kupce i dobavljače, plaćanje i naplatu potraživanja
Vrši kontrolu ispravnosti knjiženja u finansijskom i robnom knjigovodstvu
Usaglašava stanja materijalnog i finansijskog knjigovodstva
Obračunava zarade i izrađuje prateću dokumentaciju
Vrši obračun PDV-a i podnosi sve vrste poreskih prijava
Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora društva za koje je stručno osposobljen
Ogovoran je za savesnu primenu propisa,stručno obavljanje posla
Za svoj rad odgovara finansijskom direktoru i direktoru društva

Zahtevi pozicije

Minimum godinu dana iskustva na sličnim ili istim pozicijama
Poznavanje rada u Pantheon programu

Pomoćnik direktora direkcije za računovodstvo, poreze i finansijsko izveštavanje

U ime našeg klijenta, domaće osiguravajuće kuće, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da prihvati izazov i da uspešno ispuni zahteve pozicije Pomoćnik direktora direkcije za računovodstvo, poreze i finansijsko izveštavanje
Opis posla
• Pruža podršku koordinaciji rada zaposlenih u Direkciji,
• Pruža podršku kontinualnom unapređenju poslovnih procesa,
• Učestvuje u nadzoru i praćenju rada analitičke i finansijske funkcije evidentiranja poslovnih promena u Društvu,
• Učestvuje u sprovođenju politike računovodstva u skladu sa Zakonskom regulativom,
• Pravilnikom o računovodstvu i Računovodstvenom politikom, Međunarodnim računovodstvenim standardima i drugim propisima,
• Učestvuje u mesečnom, kvartalnom i godišnjem izveštavanju: NBS, Agencije za privredne registre (pojedinačno i konsolidovano), Poreske upravu i ostalih nadležnih institucija,
• Učestvuje u izradi godišnjeg izveštaja o poslovanju izveštavanju Grupe i internom izveštavanju menadžmenta,
• Učestvuje u nadgledanju poslova administriranja provizija i varijabilnih naknada i kontrole stroge evidencije,
• Vrši određene kontrole knjiženja,
• Učestvuje u izradi poreskog bilansa,
• Izrađuje izveštaje i druge preglede iz oblasti poreza,
• Prati i sprovodi uputstva za popunjavanje svih vrsta poreskih prijava osim onih koje se odnose na obračun zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih,
• Sarađuje sa eksternom revizijom,
• Izrađuje obaveštenja i mišljenja iz oblasti poreza,
• Učestvuje u unapredjenju informatičke podrške,
• Prati relevantne propise u oblasti računovodstva

Zahtevi pozicije
• Univerzitetska diploma
• Prethodno iskustvo od minimum 5 godina na istim ili sličnim pozicijama
• Prethodno iskustvo na rukovodećoj poziciji od minimum 3 godine
• Rad na računaru i MS Office paket (Word, Excel, PPT)
• Neophodno je korišćenje engleskog jezika na naprednom nivou

Savetnik u oblasti računovodstva i MSFI

U ime našeg klijenta, kompanije Poreska kancelarija Tatić koja se bavi konsultantskim uslugama, izdavačkom delatnošću i edukacijom, Manpower Srbija traži motivisane kandidate za poziciju: Savetnik u oblasti računovodstva i MSFI.

Opis posla

Pružanje konsultanstskih usluga brojnim klijentima

Izrade analiza, pregledi obračuna i učešće na sastancima sa klijentima

Pružanje podrške i odgovora na pitanja pretplatnika časopisa putem telefona i e-mail-a

Za potrebe časopisa „Porezi i računovodstvo“ i drugih (povremenih) izdanja treba pisati instruktivne tekstove koji imaju upotrebnu vrednost uz stalno, lično usavršavanje

Učestvovanje na treninzima i seminarima u okviru Trening centra PKT

Zahtevi pozicije

Visoka stručna sprema ekonomskog usmerenja

Minimum pet godina radnog iskustva na poslovima koji su podrazumevali primenu MSFI i propisa iz oblasti računovodstva

Poznavanje engleskog jezika na konverzacijskom nivou je poželjno

Dobro razvijene veštine za pisana i govorna dela i sposobnost da se brzo misli i odgovara na pitanja

Sposobnost za timski rad

Payroll Specialist

Eurofast is a regional business advisory organisation employing local advisors in over 21 cities in South East Europe and Middle East. On behalf of our client , Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and to successfully fulfil the position of: Payroll Specialist.

Opis posla

Accurate payroll calculation for our clients in the provided payroll system/program
Strict adherence to prescribed deadlines
Reporting to the Tax office and other state institutions, on a monthly and annual level
Preparing reports on the payroll calculation
Written communication with clients, state authorities or other third parties
Issuing documents and responding to inquiries related to salary, benefits and other income
Calculations and payments coming from internal and external contact
Keeping up to date with the payroll related legislation of Serbia, organizing the implementation of the
respective changes and handling all possible legislation related issues
Advisory services to the client for labour and payroll issues
Provision of Expatriates services

Zahtevi pozicije

Fluency in English
University degree
Computer literacy (MS Office)
Knowledge about the Pantheon is considered an advantage
Process analysis and systematic thinking
Strong understanding of Labour Law and Personal income tax and other income related legal parameters
Intercultural sensitivity
Team player with excellent interpersonal skills
Responsible and able to work with confidential information


Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google