Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Saradnik u služi tehničkog održavanja

U ime našeg klijenta, Slaviamed, kompanije za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju: Saradnik u službi tehničkog održavanja

OPIS POSLA
– Praćenje performansi rada mašina, identifikovanje, analiza i rešavanje problema koji se javljaju u toku procesa proizvodnje;
– Upravljanje i održavanje HVAC sistema;
– Praćenje rada SCADA sistema, vršenje monitoringa;
– Upravljanje i preventivno održavanje tehničke platforme sa pripadajućom opremom;
– Planiranju nabavke rezervnih delova za mašine i opremu;Izrada uputstava za održavanje i rukovanje sistemima, mašinama i opremom i podešavanju istih;
– Rešavanje tehničko tehnoloških problema i unapređivanje postojećih tehničkih rešenja u radu sistema, proizvodne i procesne opreme;
– Obavljanje periodičnom i godišnjem remontu;
– Vrši instalaciju nove opreme;
– Poštovanje procedura i uputstva i popunjavanje zapisa vezane za svoje radno mesto;

ZAHTEVI POZICIJE
– Neophodno je visoko obrazovanje tehničkog usmerenja
– Minimum 5 godina iskustva na istim ili sličnim pozicijama
– Poznavanje engleskog jezika i rada na računaru
– Odgovornost, sistematičnost i preciznost
– Vozačka dozvola B kategorije​​​​​​​

Brand Manager

U ime našeg klijenta, kompanije za preradu mleka i proizvodnju sireva, Somboled, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju: Brand Manager 

Opis dužnosti
• Izrada trogodišnjeg plana prodaje svih SKU i razvoja proizvoda 
• Izrada godišnjeg plana promotivnih aktivnosti, istraživanja tržišta i godišnjeg medija plana za oglašavanje 
• Daje predlog iznosa godišnjeg marketing budžeta 
• Upravlјa brendom kompanije i ostvaruje definisane poslovne cilјeve za brend
• Učestvuje u kreiranju brend strategije i predstavlјa strategiju brenda pretpostavlјenim strukturama u okviru kompanije
• Prati ostvarenje strategije i redefiniše planove u skladu sa situacijom
• U skladu sa definisanim planom istraživanja, učestvuje u definisanju, planiranju, organizaciji i sprovođenju različitih vrsta istraživanja orijentisanih na potrošače, 
brendove, kategorije i tržište
• Analiziranje potrošača, trendova i informacija sa tržišta kako bi definisao potencijalne/nove kategorije za ulazak koje bi bile izvor budućeg rasta kompanije
• Učestvuje u kros-funkcionalnim timu koji razvija nove proizvode, kroz pisanje preciznog brifa i davanja pravih informacija o potrošaču i tržištu 
• Vrši analizu lansiranih proizvoda i prati njihove performanse na tržištu
• Prati trendove i kretanja na lokalnom tržištu i okruženju i analizira aktivnosti konkurencije
• Priprema detalјni plan aktivnosti na brendu i prati tržišnu poziciju brenda 
• Analizira ostvarene rezultate prodaje i koordinira aktivnosti sektora marketinga i prodaje
• Sarađuje sa marketinškim agencijama u cilјu definisanja projektnih zadataka koji se tiču marketinških kampanja i promotivnih aktivnosti i kontroliše realizaciju i 
implementaciju dogovorenih aktivnosti
• Prati i analizira efekte realizovanih kampanja, promotivnih aktivnosti i mera unapređenja prodaje
• Daje smernice za pobolјšanje imidža brenda i njegovih tržišnih performansi
• Radi na definisanju komunikacije u oblasti dizajna pakovanja u skladu sa utvrđenom komunikacijom strategijom i definisanim pozicioniranjem
• Vrši analizu i periodične izveštaje o brendu i proizvodama, kretanju tržišta, konkurenciji i potrošačima

Profil kandidata 
• Posedovanje diplome Ekomonskog fakulteta ili Fakulteta organizacionih nauka 
• Minimum pet godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama
• Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
• Poznavanje engleskog jezika 
• Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
• Izražene veštine komunikacije i pregovaranja
 

Predstavnik Prodaje U Zbirnom Transportu

Za potrebe našeg klijenta, transportne i logističke kompanije M&M, ManpowerGroup Srbija je u potrazi za motivisanim kandidatom koji će uspešno ispuniti poziciju: Predstavnik prodaje u zbirnom transportu

Opis posla
izrada plana targetiranih klijenata na nedeljnom /mesečnom/ polugodišnjem/ godišnjem nivou;
sistematsko planiranje i organizovanje sastanaka sa klijentima u skladu sa definisanim planom prodaje;
rad sa operativnim odeljenjima na davanju ponuda i prezentovanju koncepta usluge;
prikupljanje informacija o novim/ postojećim klijentima/ tržištima i konkurenciji;
saradnja sa QM – izrada anketa o satisfakciji klijenata;
praćenje statusa izdatih ponuda;
sales leads – predlog, obrada i izveštavanje;
praćenje i koordinacija trenutno raspisanih tendera u saradnji sa operativnim sektorima;
predstavljanje kompanije;
redovne i lične prodajne aktivnosti na domaćem i stranom tržištu;
kontaktiranje i poseta klijenata.

Zahtevi pozicije
obavezno prethodno iskustvo na navedenim poslovima
napredno poznavanje engleskog jezika
napredno poznavanje rada na računaru

Knjigovođa

Opis posla:

– Obavlja poslove likvidature ulaznih računovodstvenih isprava i svojim potpisom overava celovitost i računsku ispravnost isprave
– Sarađuje sa nosiocima poslova nabavke i drugim organizacionim celinama na kompletiranju računovodstvenih isprava
– Prima, kontroliše, kontira i knjiži knjigovodstvena dokumenta u knjigama i evidencijama poslodavca i zavisnih društava
– Vrši sravnjenja i usaglašavanja knjigovodstvenih stanja sa stvarnim stanjem
– Radi preglede, analize i izveštaje
– Sarađuje sa organima inspekcije i revizijom
– Sarađuje sa službama i računopolagačima kod poslodavca i u zavisnim društvima
– Vrši obračun kamata, kursnih razlika i rezervisanja

Zahtevi pozicije:
– Radno iskustvo: Minimum 2-3 godine iskustva na sličnim ili istim poslovima
– Jezici: Poznavanje engleskog jezika na srednjem nivou

Lokacija rada:
– Padinska Skela

Stručni Saradnik Za Prodaju U Službi Za Inženjering

Rad u okviru inženjering sektora na zastupanju švedske kompanije “ globalnog lidera u kontroli vlažnosti vazduha
Aktivna komunikacija sa Muntersom i praćenje ostvarenja zadatog godišnjeg budžeta
Istraživanje i obilazak tržišta Srbija, Makedonija, Hrvatska, Bosna, Rumunija i Bugarska
Aktivno pronalaženje kupaca na navedenim teritorijama
Praćenje realizacije poslova i vođenje statusa o poslovima
Ugovaranje sastanaka i tehničkih prezentacija
Pomoć kod ugovaranja servisa
Izrada ugovora, faktura i vođenje računa o naplati razumevanje osnovnih finansijskih pojmova
Vođenje baze kupaca
Učestvovanje u izradi planova prodaje i marketinških nastupa na tržištu
Izrada i dostavljanje materijala i vesti za objave na sajtu i društvenim mrežama, u saradnji sa sektorom marketinga
Praćenje realizacije poslova i vođenje statusa o poslovima kroz poslovne sisteme i CRM
Nedeljno izveštavanje o aktivnosti i planovima
Praćenje toka nabavke i isporuke robe
Pravljenje izveštaja o realizaciji plana prodaje na kvartalnom i godišnjem nivou
Samostalno vođenje i odgovornost za ostvarenje budžeta za određeni deo tržišta
Ugovaranje poslova sa INO klijentom i sa INO partnerom samostalno obavljanje pisane i usmene komunikacije na engleskom jeziku sa INO klijentima

Prodajni Savetnik

Role description:
– Selling premium residential offering including 5-star hotel branded residences

Qualifications:
– Strong sales experience
– Enthusiastic self-starter willing to go extra mile
– Outstanding presentation and sales skills 
– Keen interest in the Property Market

Inženjer Za Tehničko Ispitivanje i Analizu, Kvalifikaciju i Validaciju

Manpower Srbija u ime klijenta Lab Prova, prve akreditovane laboratorije za ispitivanje na ovim prostorima, traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i zahteve pozicije: Inženjer za tehničko ispitivanje, analizu, kvalifikaciju i validaciju
 

Opis posla

Koordinacija i vođenje procesa svih poslovnih aktivnosti u zemljama realizacije
Realizacija poslova iz domena osnovne delatnosti laboratorije za tehničko ispitivanje i analizu;
Rad sa modernom mernom opremom visoke preciznosti
Vođenje procesa validacije sofisticiranih tehnoloških rešenja
Izrada stručne tehničke dokumentacije, protokola, dokumenata analize i dizajna prostora, opreme, instalacija, sistema i procesa
Praćenje standarda, tehničke literature i seminara radi stručnog usavršavanja, kao i prenošenje stečenog znanja na saradnike
Konstantna težnja da se uspostavi sistem rada čiji rezultat treba da bude postizanje zadovoljstva klijenata

 

Zahtevi pozicije

Fakultet tehničkog usmerenja (Mašinski ili Tehnološko
metalurški)
Tečna upotreba engleskog jezika (čitanje, govor i pisanje)
Znanje ruskog ili nemačkog jezika
Napredno znanje u pogledu rada na računaru (MS Office paket
Word, Excel)
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije (aktivan vozač)
Sposobnost za razvoj menadžerskih veština
Radno iskustvo nije obavezno

Inženjer Prodaje Tehničkih Rešenja

Manpower Srbija u ime našeg klijenta, prve akreditovane laboratorije za ispitivanje na ovim prostorima, Lab Prova u Beogradu, traži motivisanog kandidata da odgovori na izazov i uspešno ispuni poziciju: Inženjer prodaje tehničkih rešenja
 

Opis posla

Rad u sektoru tehničkih rešenja na zastupanju kompanija Ellab, PMS i TSI, globalnih lidera iz oblasti moderne merne opreme visoke preciznosti i sofisticiranih tehnoloških rešenja
Istraživanje, obilazak, koordinacija i vođenje procesa svih poslovnih aktivnosti na teritoriji Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne, Crne Gore i Makedonije
Održavanje redovnih kontakata sa firmama koje kompanija zastupa u svom domenu i direktna odgovornost za saradnju sa njima
Obilazak postojećih i aktivno pronalaženje novih klijenata na tržištu
Prezentacija proizvoda i rešenja i edukacije krajnjih korisnika u cilju ugovaranja poslova
Analiza aplikacije i komunikacija sa klijentima u cilju sagledavanja obima i specifičnosti posla
Realizacije poslovnih aktivnosti u smislu dinamike, razmene podataka, nabavke i isporuke, razumevanje osnovnih finansijskih pojmova
Izradi planova prodaje i marketinških nastupa na tržištu
Organizacija i sprovođenje tehničke podrške i obuke krajnjih korisnika za proizvode i rešenja kompanije
Praćenje standarda, tehničke literature i seminara radi stručnog usavršavanja
Podrška klijentima u smislu permanentne funkcionalnosti pruženih rešenja i rad na unapređenju saradnje kroz kreiranje dugoročnih poslovnih odnosa.

 

Zahtevi pozicije

Fakultet tehničkog usmerenja (Mašinski ili Tehnološko-metalurški), Ekonomski fakultet ili FON
Tečna upotreba engleskog jezika
MS Office napredni nivo
Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
Sposobnost za razvoj menadžerskih veština
Spremnost na putovanja
Sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timuPregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]