U ime našeg klijenta, kompanije Brand Up, u potrazi smo za kandidatom koji bi uspešno odgovorio zahtevima pozicije Magacioner.

Opis posla:

 • Prijem, skladištenje i otprema robe u/iz magacina;
 • Utovar, istovar i manipulacija robom u magacinu;
 • Vođenje evidencije o robi u magacinu, u svemu prema analitičkim karticama zvaničnog knjigovodstva firme;
 • Čuvanje robe od oštećenja i njeno skladištenje na pravilan način;
 • Vođenje računa o higijeni i funkcionalnosti magacina;
 • Korišćenje skladišnog prostora na efikasan način;
 • Vođenje računa o ispravnosti i funkcionalnosti mehanizacije i alata u magacinu;
 • Prijem i izdavanje dokumenata vezanih za rad magacina,
 • Korišćenje viljuškara za manipulaciju robe po potrebi;
 • Izvršava i obavlja druge poslove u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, Poslodavčevim instrukcijama i pravilima.

Zahtevi pozicije:

 • Prethodno radno iskustvo u magacinu je neophodno
 • Srednja stručna sprema

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!