U ime našeg klijenta, kompanije Kappa Star Recycling, ovlašćenog operatera za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada, u potrazi smo za kandidatom koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije Komercijalista
Opis posla:
 • Prati realizaciju planova nabavke, analizira podatke i predlaže mere za unapređenje i poboljšanje;
 • Održava proaktivne odnose sa poslovnim partnerima da bi obezbedio bolju prezentaciju i realizaciju svih ključnih indikatora nabavke;
 • Vrši kompjutersku obradu podataka i odgovara za ažurnost i tačnost;
 • Vrši obradu faktura od isporučilaca;
 • Kontroliše dokumentaciju preuzetu od dobavljača i obavlja ostale poslove vezane za pravovremeno i tačno fakturisanje;
 • Obaveštava dobavljače o kvalitetu isporučene robe, prati isporuke dobavljača;
 • Pronalazi potencijalne dobavljače, uspostavlja kontakte sa potencijalnim dobavljačima u skladu sa zadacima dobijenim od neposredog rukovodioca;
 • Prima naloge za nabavku i vodi evidenciju o istim, odgovara za ažurnost evidencija;
 • Pravovremeno informiše neposrednog rukovodioca o nastalim incidentnim situacijama ili eventualnim problemima koji se javljaju tokom procesa nabavke;
 • Sarađuje sa zaposlenima drugih organizacionih jedinica u cilju razmene odgovarajućih izveštaja i informacija;
 • Podnosi izveštaje po nalogu neposrednog rukovodioca.

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!