• Ovlašćen je da vrši poslove montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika, shodno zaključenom ugovoru
 • Ovlašćen je da obavlja poslove tehničke zaštite upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za sprečavanje protivpravnih radnji prema licima, imovini ili poslovanju, a naročito za zaštitu od: nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju; iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta; provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta; neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji
 • Planira izvođenje instalacije na objektu vodeći računa o funkcionalnim i estetskim kriterijumima          
 • Odgovoran je za pripremu za montažu (popunjenost alatom, tehničkim sredstvima i potrošnim materijalom)           
 • Odgovoran je za tehnička sredstva za rad (vozilo, alat, tehničke elemente za sistem i potrošni materijal) kada odlazi na teren          
 • Izvodi radove na postavljanju instalacije, montaže opreme, podešavanja i programiranja opreme, funkcionalnog ispitivanja sistema i puštanja u ispravan rad
 • Odgovoran je za izradu korisničkih uputstava, zapisnika i prateće dokumentacije i obuku korisnika za rukovanje tehničkim sistemom
 • Izvršava planirane radne naloge zadate od neposrednog rukovodioca
 • Odgovoran je za kvalitetno izvršenje posla
 • Traži i predlaže rešenja za usluge tehničke zaštite
 • Učestvuje pri nabavci tehnike (dopremanja opreme od dobavljača do  magacina ili kupca)
 • Sprečava pristup poslovnim podacima i informacijama trećim licima na uvid i korišćenje
 • Samostalno traži potencijalno nove kupce
 • Izvršava i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!