U ime našeg klijenta, kompanije Netico, koja se bavi razvojem, proizvodnjom, prodajom i intergacijom proizvoda u oblasti IIoT (Industrial Internet of Things), Manpower traži motivisanog kandidata za poziciju Aplikativno-razvojni inženjer informatike.

Opis posla
• Razvoj aplikacija kompanijskih klijenata.
• Razumevanje zahteva kompanijskih klijenata i rešavanje istih.
• Savetodavna delatnost prema kompanijskim klijentima u okviru razvoja aplikacija i njihovo rešavanje u dogovorenom terminu.

Zahtevi pozicije
• Potrebno je iskustvo rada na platformama Java i C# / .net u trajanju od minimum 3 godine.
• Osnovno poznavanje i rad u Python-u smatraće se plusem.
• Osnovno poznavanje i rad u Frontend tehnologijama (Javascript, CSS, HTML, itd.) smatraće se plusem.
• Potrebno je osnovno znanje u SQLite, MySQL i Postgre SQL.
• Potrebno je poznavanje engleskog jezika.

 

Šta pozicija nudi?
• Hybrid-ni način rada.
• Fleksibilno radno vreme.
• Mogućnost poslovnog napretka i razvoja u prijatnom timu, u pravcu Apache Kafka, Docker (razvoj aplikativnog software-a u kontejnerima), Kubernetes, rad sa mikroservisima, CI/CD razvoj softvera, Grafana za vizualizaciju podataka, između ostalog.
• Plaćeni putni troškovi.
• Pružen paket za relokaciju.
• U skladu sa poslovnim uspesima i dostignućima budućeg kolege/inice, isplaćivan bi bio dodatni bonus (na šest i dvanaest meseci), itd.

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!