U ime našeg klijenta,kompanije, Samer & Co. Shipping d.o.o.,Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da ispuni poziciju: Referent avio transporta

Opis posla
• Organizacija avio transporta u uvozu i izvozu
• Korespodencija sa klijentima, agentima, prevoznicima (dobavljačima), carinskim agentima
• Izdavanje naloga, priprema i provera dokumentacije
• Izrada ponuda i izdavanje faktura za izvršene usluge ka klijentima
• Aktivno praćenje toka transporta i rešavanje reklamacija
• Praćenje i poznavanje zakonskih propisa u svom poslovanju

Zahtevi pozicije

• Srednja/viša/visoka stručna sprema
• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Poželjno poznavanje spoljnotrgovinskih pariteta (INCOTERMS)
• Poznavanje rada na računaru (napredni nivo)
• Aktivno znanje engleskog jezika (napredni nivo, pisanje i konverzacija)
• Vozačka dozvola B kategorija
• Odlične organizacione sposobnosti i pregovaračke veštine
• Energičnost i orijentisanost ka postizanju rezultata
• Proaktivnost, preciznost i sistematičnost
• Orijentisanost ka timskom radu

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!