U ime našeg klijenta, kompanije Fragola Del Futuro, koja se bavi poljoprivredom, odnosno voćarstvom, Manpower Srbija traži motivisane kandidate za poziciju: Agronom plantaže za hidroponičnu proizvodnju malina.

Opis posla:
• Upravljanje plantažom od 1.5 hektara maline u zaštićenim ulovima, prioritetno, i pomoć pri
upravljanju ostalim zasadima kompanije.
• Zaštita i prihrana biljaka u poljoprivrednoj proizvodnji kompanije
• Sprovođenje laboratorijskih istraživanja i ispitivanje uslova u kojima se biljke uzgajaju
• Testiranje efikasnosti i organizovanje rada
• Kontrola semenskog materijala i sadnica
• Pružanje stručnih saveta radnicima u poljoprivrednom sektoru firme
• Planiranje, projektovanje, podizanje i proširenje voćnjaka
• Naučnoistraživački rad, usavršavanje
• Upravljanje ljudskim resursima firme u poljoprivrednom sektoru (tim od 6 ljudi) i upravljanje
nadničarima
• Komunikacija sa eksternim konsultantima kompanije i eksploatisanje podizovođača radi boljeg
rezultata berbe
• Upravljanje, organizacija i unapređenje procesa berbe i ostvarivanje projektovanih prinosa

Zahtevi pozicije:
• Poželjno – diploma fakulteta ili više škole poljoprivrednog usmerenja, preferencijalno zaštita bilja
• Iskustvo rada u voćarstvu, posebno i prioritetno sa jagodičastim voćem – malinom, min 3 godine
• Sposobnost za samostalni, ali i timski rad
• Strpljenje u radu sa ljudima
• Umeće i jasnoća komunikacije
• Dobra organizacija
• Preciznost
• Strpljenje
• Engleski jezik
• Vozačka dozvola „B“ kategorije

Prednosti

Prijava za posao

Uključi poruku našim konsultantima
Dodaj CV u sledećim formatima: DOC, DOCX, PDF, HTML i TXT.

We are uploading your application. It may take a few moments to read your resume. Please wait!