Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Knjigovođa

Opis posla

Samostalno obavlja sve knjigovodstvene poslove
Prati i sprovodi propise vezane za računovodstvo i knjigovodstvo
Izrađuje periodične finansijske izveštaje
Vodi poslovne knjige, kupce i dobavljače, plaćanje i naplatu potraživanja
Vrši kontrolu ispravnosti knjiženja u finansijskom i robnom knjigovodstvu
Usaglašava stanja materijalnog i finansijskog knjigovodstva
Obračunava zarade i izrađuje prateću dokumentaciju
Vrši obračun PDV-a i podnosi sve vrste poreskih prijava
Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora društva za koje je stručno osposobljen
Ogovoran je za savesnu primenu propisa,stručno obavljanje posla
Za svoj rad odgovara finansijskom direktoru i direktoru društva

Zahtevi pozicije

Minimum godinu dana iskustva na sličnim ili istim pozicijama
Poznavanje rada u Pantheon programu

Marketing Specialist

Job description:

Assistance in all marketing and communication matters
Contribution to design decisions and production of print and promo materials
Assistance in conducting market analyses, highlighting opportunities and trends
Assistance in the analysis and monitoring of online KPIs, and campaign ROI optimization
Proactive participation in the preparation of written communication, company announcements, SNS
Assistance in the implementation and conduction of CRM activities
Participation in maintenance and updates of the company website, SNS, and internal marketing pages
Conduction of daily reporting and monitoring of KPIs
Assistance in the organization and conduction of various BTL activities (events, promotion, Motor show etc)

Requirements:

Work experience in similar positions
Drivers license B
Bachelor degree, preferably in the field of marketing and communications
English language – intermediate level
Proactive work attitude
Teamwork abilities
Strong communication and creativity skills
Advanced social skills

Šef odeljenja za korporativnu bezbednost i ovlašćeno lice za informacionu bezbednost

Predlaže i sprovodi strategiju banke po pitanju informacione bezbednosti i zaštite podataka
Prati usklađivanje politika banke sa zahtevima relevantne regulative iz oblasti informacione bezbednosti
Identifikuje, primenjuje, nadzire i ocenjuje adekvatnost i pouzdanost primene bezbednosnih mera iz oblasti
informacione bezbednosti na nivou banke, propisanih relevantnom regulativom
Identifikuje rizike vezane za informacionu bezbednost, predlaže i sprovodi mere za otklanjanje ili ublažavanje rizika
informacione bezbednosti
Planira, organizuje i preduzima mere za sprečavanje
cyber kriminala i u vezi sa tim uspostavlja saradnju sa državnim
organima i relevantnim organizacijama
Planira, organizuje i nadzire realizaciju neophodnih ispitivanja i testiranja bezbednosti informacionog sistema
Učestvuje u kriznom i incident menadžmentu u slučaju vanrednih događaja vezanih za informacioni sistem
Organizuje i nadzire testiranje Plana oporavka informacionog sistema
Planira i organizuje obuku zaposlenih po pitanju informacione bezbednosti
Vrši nadzor pravilnog korišćenja interneta i elektronske pošte
Odgovora za strateško planiranje, organizovanje, primenu, izveštavanje i kontrolu poslovnih procesa i resursa u okviru
svog delokruga
Izveštava relevantne strukture po pitanju informacione bezbednosti

Minimum 5 godina na senior poziciji iz oblasti informacione bezbednosti
VII stručne spreme prirodno tehničkog ili tehničko bezbednosnog smera
ISO27001 serija, ISO 22301, CISSP sertifikati su poželjni
Rad na računaru
Office paket (napredni nivo)
 

Bartender

Kratak Opis
U ime našeg klijenta Wang Jiao koji se bavi ugostiteljstvom, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju Bartender.
 

Opis posla

Priprema i posluživanje pića
Održavanje zaliha: Odgovornost za praćenje zaliha pića, leda i ostalih potrebnih sastojaka, te naručivanje novih zaliha kada je to potrebno
Održavanje čistoće i urednosti  
Upravljanje naplatom

Zahtevi pozicije

Završen III stepen stručne spreme
Poželjno je iskustvo na istim poslovima, minimum godinu dana
Engleski jezik: Konverzacijski nivo

 

Key Account Manager

U ime našeg klijenta, kompanije za preradu mleka i proizvodnju sireva , Somboled, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju: Key Account Manager
Job description:

• Organizacija i kordinacija prodaje ka velikim kupcima
• Predlaganje plana prodaje na godišnjem odnosno mesečnom nivou i kontrola
• Unapređivanje svih vidova prodaje i definisanje predloga iz oblasti plasmana robe
• Sklapanje ugovora sa velikim kupcima po ovlašćenju direktora prodaje
• Kontrola ispunjenja obaveza iz sklopljenih ugovora
• Odgovornost za naplatu i sprovođenje politike naplate za velike kupce
• Obilazak postojećih i potencijalnih poslovnih partnera
• Praćenje i analiziranje podataka o rezultatima prodaje i izveštavanje o realizaciji prodaje
• Praćenje rada konkurencije, analiza tržišta u cilju profitabilnog poslovanja
• Povećanje obima prodaje i učešća u tržištu
• Svakodnevno izveštavanje rukovodiocu prodaje

Desired Candidate Profile

• Više ili visoko obrazovanje
• Minimum dve godine iskustva na istim ili sličnim pozicijama
• Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač
• Dobro poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
• Poželjno znanje engleskog jezika na srednjem nivou
• Izražene veštine komunikacije i pregovaranja
• Sposobnost samostalnog delovanja, inicijativnost

Senior Architect

U ime našeg klijenta, kompanije Folic Architects, koja se uspešno bavi projektovanjem, konsaltingom i urbanističkim planiranjem, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata koji će ispuniti poziciju:Senior arhitekta
Job description

• Izrada svih faza projekata pretežno za stambene i poslovne objekte
• Razrada projektne dokumentacije arhitektonsko građevinskih projekata u skladu sa   važećim zakonima, pravilnicima i urbanističkim uslovima
• Praćenje realizacije projekata na terenu i koordinacija sa investitorima, izvođačima i nadzorom
• Praćenje izrade tehničke dokumentacije i predmera
• Korišćenje savremenih softverskih alata za projektovanje
• Praćenje najnovijih trendova u arhitekturi i primena novih ideja u arhitekonskim projektima
• Odgovornost za pravovremeno dostavljanje potrebnih podataka i arhitektonskih podloga svim saradnicima
• Saradnja sa inženjerima različitih struka, analiza dobijenih informacija i primena istih kroz projekat

Desired Candidate Profile

• VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer arhitekture ili master inženjer arhitekture
• Minimum 7 godina iskustva u izradi projekata svih faza (UP, IDR, PGD, PZI) objekata različitih
namena
• Odlično poznavanje važećih domaćih zakona, propisa i standarda koji se odnose na predmetnu oblast
• Sposoban da prati dinamiku izrade projektne dokumentacije definisane od strane glavnog arhitekte
• Sposobnost komunikacije sa svim strukama koje učestvuju u izradi projekta i odlično razumevanje projekata svih instalacija
• Odgovornost za kvalitet i dinamiku isporuke proverenog dela posla
•Odlično poznavanje AutoCADa, MS Office, poželjno znanje REVIT a

Civil Engineer

Job Description:

Analyzing survey reports, maps, drawings, blueprints, and other topographical and geologic data

Analyzing studies of traffic patterns or environmental conditions to assess potential project impact

Requirements:

Bachelor degree in civil engineering

Experience at least few years of work in the construction industry, preferably experienced in industrial building.

Fluency in English

Highly developed computer skills (MS Office), AutoCAD  

Active driving license (B)

 

Identifying environmental risks and developing risk management strategies for civil engineering projects

Participating in planning and designing construction project systems and structures, using computer-assisted design, and drawing tools

Controlling the use of materials, equipment, and machines

Preparing proposal documents and presentations

Accurate understanding of customer needs and relevant laws and proposing value additions such as equipment systems and environmental/energy-saving measures

Monitoring the surveying process to establish reference points, grades, and elevations to guide construction

Planning and supervising the inspection of project sites to monitor progress and ensure conformance to design specifications and safety or sanitation standards

Planning and supervising the analysis of load and grade requirements and material stress factors to determine design specifications

Monitoring project progress in compliance with design specifications and safety standards

Monitoring and analyzing market trends and business competition

Managing and controlling the structural work on the construction site following safety and regulatory standards

Managing and supervising the testing process of adequacy and strength of soils and materials

Managing and directing the construction, operations, and maintenance activities at the project site

Maintaining relevant project documentation

Maintaining a thorough knowledge of the company’s offerings and methodologies

Effectively and efficiently managing team: coordinating team members, monitoring and evaluating performance, providing feedback and guidance for quality work

Tool-Sales

PWO group is a global company in the mobility industry, that takes the lead in shaping the environmentally friendly mobility of the future through innovations and is entirely independent of combustion engines. With their expertise in climate friendly lightweight construction, they are technology leaders and combine economic efficiency with sustainability. They develop and produce sophisticated metal components and complex subsystems at the frontiers of what is technologically possible. On behalf of our client, Manpower Serbia is searching for motivated candidates to take the challenge and successfully fulfill the position of Tool-Sales Specialist.

Job Description:

Responsible for achieving the agreed targets in terms of sales and earnings
Responsibility for the acquisition of new customer projects-       Preparation of calculations and offers as well as proper and timely order processing for new tooling, maintenance and other services
Conducting contract and price negotiations
Checking and preparation  necessary documentation in RFQ-OFFER process time and also rechecking of all income documentation from customer side
Analysis of market trends and active identification of new growth areas within your accounts as well as creation of a roadmap for the coming years in the respective area of ​​responsibility
Cross-departmental management and coordination of project management
Project responsibility with regard to deadlines and costs
Knowledge of sheet metal forming process. Tool concept, lay out and design. Technology process in toolshop as well as knowledge of materials and standard parts implementation and costs
Creation of all technical data and documents required for complete manufacturing process
Monitoring of the project status with reporting to Director and periodic reporting to customer side

Requirements:

Mechanical or Industrial engineer
Minimum of 2-3years experience in technical sales
Good technical and economic know-how of forming technology processes(progressive and transfer tools) with accent on tool design and manufacturing process in automotive industry
Good CAD skills
Customer orientation
Structured, logical thinking in complex contexts
Analytical thinking, assertiveness and organizational skills
Team and communication skills
Flexibility and commitment
Systematic and methodical way of working
Very good knowledge of English (at least B1 – preferably B2) and willingness to travel worldwide

Pomoćnik direktora direkcije za računovodstvo, poreze i finansijsko izveštavanje

U ime našeg klijenta, domaće osiguravajuće kuće, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da prihvati izazov i da uspešno ispuni zahteve pozicije Pomoćnik direktora direkcije za računovodstvo, poreze i finansijsko izveštavanje
Opis posla
• Pruža podršku koordinaciji rada zaposlenih u Direkciji,
• Pruža podršku kontinualnom unapređenju poslovnih procesa,
• Učestvuje u nadzoru i praćenju rada analitičke i finansijske funkcije evidentiranja poslovnih promena u Društvu,
• Učestvuje u sprovođenju politike računovodstva u skladu sa Zakonskom regulativom,
• Pravilnikom o računovodstvu i Računovodstvenom politikom, Međunarodnim računovodstvenim standardima i drugim propisima,
• Učestvuje u mesečnom, kvartalnom i godišnjem izveštavanju: NBS, Agencije za privredne registre (pojedinačno i konsolidovano), Poreske upravu i ostalih nadležnih institucija,
• Učestvuje u izradi godišnjeg izveštaja o poslovanju izveštavanju Grupe i internom izveštavanju menadžmenta,
• Učestvuje u nadgledanju poslova administriranja provizija i varijabilnih naknada i kontrole stroge evidencije,
• Vrši određene kontrole knjiženja,
• Učestvuje u izradi poreskog bilansa,
• Izrađuje izveštaje i druge preglede iz oblasti poreza,
• Prati i sprovodi uputstva za popunjavanje svih vrsta poreskih prijava osim onih koje se odnose na obračun zarada, naknada zarada i ostalih primanja zaposlenih,
• Sarađuje sa eksternom revizijom,
• Izrađuje obaveštenja i mišljenja iz oblasti poreza,
• Učestvuje u unapredjenju informatičke podrške,
• Prati relevantne propise u oblasti računovodstva

Zahtevi pozicije
• Univerzitetska diploma
• Prethodno iskustvo od minimum 5 godina na istim ili sličnim pozicijama
• Prethodno iskustvo na rukovodećoj poziciji od minimum 3 godine
• Rad na računaru i MS Office paket (Word, Excel, PPT)
• Neophodno je korišćenje engleskog jezika na naprednom nivou

Senior Agent Prodaje

U ime našeg klijenta, transportno logističke kompanije SpeCo, Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da prihvati izazov i da uspešno ispuni zahteve pozicije Senior agent prodaje.

Opis posla

Neposredno kontaktira sa klijentima i drugim špediterima u cilju optimizacije posla
Direktno kontaktira i komunicira održava veze sa postojećim i pronalazi nove klijente
Kontinuirano razvijanje mreže i unapređenje odnosa sa postojećim i novim klijentima
Pronalazi i uspostavlja saradnju sa inostranim i domaćim partnerima za najoptimalnije izvršenje prodajnih aktivnosti
Prati i primenjuje zakonsku regulativu u domenu svog delokruga rada
Prihvatanje upita i pripremanje ponuda za transport, slanje i praćenje realizacije ponuda
Analiza tržišnih trendova i praćenje aktivnosti rada tržišta
Razvijanje novih usluga
Kontrola i praćenje dugovanja i potraživanja u okviru svog delovanja kao i praćenje boniteta klijenata
O stvaruje potrebne prodajne ciljeve i targete zadate od strane rukovodstva firme
Obavlja sve druge zadatke po nalogu pretpostavljenih i generalnog direktora

Zahtevi pozicije

Neophodno je posedovati minimum IV stepen stručne spreme
Poželjno je posedovati srednji konverzacijski nivo engleskog jezika
Napredno korišćenje MS Office paketa ( Excel, PPT)
Minimum 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima
Posedovati visoke komunikacione i prezentacione veštine
Aktivni vozač B kategorije

Product Specialist

Opis posla

• Research, consult, design, test, and innovate Strut Support solutions for existing and new clients
• Create and submit detailed bids that outline costs and timelines for construction or extraction projects in accordance with deadlines
• Calculations and price changes of finished products and creation of offers for clients
• Communication with customers from abroad about inquiries and technical characteristics of products
• Designing and improving tools for production;
• Participation in defining and proposing technical solutions, supervision
and participation in the development of project technical documentation
• Responsible for archiving, filing and preparing an entirely new database of technical information of existing and new customers
• Creating drawings and data sheets of existing and new products
• To report back on a weekly and monthly base

Zahtevi pozicije

• Bachelor’s degree in mechanical engineering(or requested knowledge obtained through experience)
• Active work in drawing programs , for example AutoCAD, Solidworks or Inventor Professional
• Excellent working knowledge of Excel
• Active knowledge of the English language
• At least three years of experience in mechanical engineering;
• Good analytical ability along with the characteristic of working precisely
• Prefarable  candidates with experience in the HVAC and M&E field


Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google