Pronađi svoj posao iz snova

Filteri

Poništi filtere

Industrija 


Prikaži više

Lokacija 


Prikaži više

Profesija – klasifikacija 


Model rada 

Nivo iskustva 

Stručni saradnik za pravne poslove

U ime našeg klijenta, regionalnog lidera u oblasti niskogradnje i hidrogradnje, ManpowerGroup Srbija je u potrazi za motivisanim kandidatom koji će uspešno odgovoriti zahtevima pozicije: Stručni saradnik za pravne poslove

Opis posla 

Organizacija i vođenje projektne prodaje na regionu
Kontaktiranje i održavanje sastanaka sa investitorima, građevinskim firmama i arhitektama 
Formiranje i ažuriranje baze podataka o institucionalnim kupcima sa regiona
Izrada kalkulacija i ponuda potencijalnim kupcima
Praćenje tendera i organizovanje učešća na raspisanim tenderima
Zaključivanje ugovora o kupoprodaji sa institucionalnim kupcima
Ažuriranje liste projekata koji se prate na regionu 
Praćenje i kontrola izvedenih radova podopolagača na gradilištima projekata
Praćenje i naplata potraživanja na regionu
Koordiniranje, edukacija i kontrola menadžera prodavnica u aktivnostima na projektnoj prodaji  
Učestvovanje u planiranju i realizaciji obuka menadžera prodavnica
Dostavljanje izveštaja u definisanim rokovima

 Zahtevi pozicije

Visoka stručna sprema, VII/1 stepen (poželjno građevinski, arhitektonski ili jedan od tehničkih fakulteta)        
Iskustvo u prodaji do 5 godina
Poželjno iskustvo u prodaji građevinskog materijala
Iskustvo u radu sa investitorima, građevinskim firmama i arhitektama
Konverzacijski nivo engleskog jezika
Znanje rada na računaru (MS Office)        
Razvijene komunikacione i pregovaračke veštine    
Razvijene organizacione sposobnosti, sistematičnost i samoinicijativnost   
Iskustvo koje je stečeno u organizovanoj i uređenoj kompaniji
Vozačka dozvola »B« kategorije, spremnost na svakodnevna putovanja    
Iskustvo u vođenju ljudi

 

Leasing Manager

Za potrebe kompanije Confluence Property Management (MPC Properties), u potrazi smo za kandidatima zainteresovanim za poziciju Leasing Manager.

Opis posla
– Izdavanje lokala u okviru objekata iz portfolia i pregovori sa potencijalnim zakupcima
– Koordinacija i saradnja sa brokerima i konsultantima u vezi sa zakupom prostora
– Priprema ponuda za zakupce i zaključivanje ugovora o zakupu
– Razvijanje godišnje strategije prodaje i dolaženja do zakupaca, sa polugodišnjom revizijom
– Razvoj „tenant mix“ i „merchandise mix“ strategije na godišnjem nivou
– Ažuriranje liste svih zakupaca zainteresovanih za nekretnine iz portfolia društva
– Analiza biznis planova zakupaca i praćenje njihove uspešnosti
– Pregovori u vezi sa ugovorom o zakupu u koordinaciji s pravnim, tehničkim i finansijskim odeljenjem
– Saradnja sa timom komercijalizacije u vezi sa zakupom dodatnog prostora u okviru objekta
– Istraživanje tržišta nepokretnosti i maloprodajnog tržišta u zemlji i regionu (tržni centri, outlet centri, robne kuće, retail parkovi i sl.)
– Praćenje konkurentskih kompanija, maloprodajnih objekata na tržištu, kretanja cena zakupa
– Praćenje ulazaka novih zakupaca na tržište
– Dnevna komunikacija sa zakupcima i održavanje dobrih odnosa i saradnje
– Praćenje, usmeravanje i evaluacija rada relevantnih članova lizing tima
– Priprema i slanje redovnih izveštaja nadležnom rukovodiocu i relevantnim stejkholderima

Zahtevi pozicije
– Viša škola ili fakultet iz tehničkih ili društvenih nauka
– Dve godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
– Aktivno znanje engleskog jezika, opšte znanje rada na računaru i vozačka dozvola B kategorije

 

Service department lead

For our client, Balkans Origin Charging Technologies, a global technology company for designing, manufacturing, and supplying fast charging solutions for cars, buses, and trucks, Manpower Serbia is searching for a motivated candidate to take the challenge and successfully fulfill the position of Service Department Lead.

Job description:

Ensuring the operation, maintenance, and repair of equipment;
Keeping records and analyzing the causes of equipment failures; 
Setting up the procedures for troubleshooting and emergency repairs;
Participation in the development of equipment
 Feedback to the design department on equipment optimization;
Remote fault detection using a monitoring system;
Formalization and preparation of documentation for work performed;
Formalization and preparation of documentation for serviced facilities;
Formalization and preparation for fault logging;
Organization and implementation of mounting, commissioning, and installation supervision works;
Organization of maintenance of stations by the regulations and the checklist;  
Involvement in the recruitment of key staff for the Technical department
Confident competence in electrical engineering and/or electronics;
Knowledge of the organization of the work of the service department. skill in reading electrical diagrams and technological processes

Position Requirements:

Bachelor of Science in Electrical Engineering 
At least 3 years of experience in a similar position as a manager (work experience as a relay service engineer, operation engineer, power engineer, and electrical engineer); 
Experience in maintenance and repair of power electrical equipment;
The experience of the organization since the beginning of the structural divisions of the service;
Experience in organizing work on the creation and standardization of business processes, and the introduction of modern control systems in the production of complex technical devices.
Skills in program industrial logic controllers (PLCs);
Knowledge of computer networks (LAN).
Advanced MS Office and overall PC skills.
Effective written and oral communication skills;
Responsible for updating the electrical documentation;
Work by the current legislation, as well as the company's rules and procedures concerning occupational safety and environmental protection.
Working proficiency in English 
Knowledge of Jira, CRM will be an advantage

Fizički radnik

Zahtevi:

Vozačka dozvola B kategorije (poželjno)

Uslovi rada:

Radno vreme: 7:00h-17:00h (ponedeljak-subota)
Ugovor po dogovoru

Dužnosti:

Stalno prisustvo na gradilištu
Istovar i utovar materijala, opreme, šuta
Premeštanje materijala na objektu
Rad u magacinu
Održavanje higijene gradilišta
Pomoć majstorima

Finance and Accounting Officer

On behalf of our partner, the leading global construction company we are looking for a motivated candidate to take the role of Finance and Accounting Officer.

Job description:

– Maintaining and reviewing financial records.
– Monitoring expenditure and profits and providing reports.
– Evaluating internal management systems, procedures, and risks in order to provide recommendations.
– Assist in managing business accounts and preparing financial statements.
– Assisting in the preparation of budgets
– Managing records and receipts
– Reconciling daily, monthly, and yearly transactions
– Assisting in the preparation of balance sheets
– Processing invoices
– Developing an in-depth knowledge of organizational products and process
– Providing customer service to clients
– Being a key point of contact for other departments on financial and accounting matters
– Supporting the Finance Manager and executives with projects and tasks when required
– Analyzing account activities of various other departments of the organization.
– Review incoming and outgoing invoices.
– Working in collaboration with Internal Auditors, External Auditors, and other Accountants.
– Making payments to various service providers.
– Make control of account payables and receivables.
– Managing financial records in compliance with tax and accounting laws.
– Evaluating internal control systems and providing necessary suggestions.
– Prepare written communication and correspondences for internal and external stakeholders as deemed necessary.

Job requirement:

– Bachelor/Master degree in Finance (Faculty of Economics)
– At least 5 years of experience in the same position
– Excellent knowledge of MS Office package (especially Excel)
– English Knowledge – Advance level
– Excellent communication and business correspondence skills
 

Full stack developer

U ime našeg klijenta, kompanije Singular Point, inovativne švajcarske kompanije posvećene kvalitetu svojih proizvoda i usluga, u potpunom privatnom vlasništvu, fokusirana na tržište logističkog softvera (dedicated to trading and shipping companies), Manpower traži motivisanog kandidata za poziciju Full stack developer.

Zahtevi pozicije
• Potrebno je iskustvo rada na platformama C# / .net, Javascript Frontend (Angular / React), CSS, HTML, SQL
• Potrebno je iskustvo rada u pomenutim tehnologijama od 5+ godina
• Potrebno je poznavanje engleskog jezika (konverzacijski nivo)
• Predviđen je B2B tip ugovora

Šta pozicija nudi?
• Hybrid-ni način rada (3 dana iz kancelarije na Novom Beogradu / 2 dana remote)
• Fleksibilni početak radnih sati
• Self-organization attitude
• Gym membership

Road Transport Supervisor

On behalf of our client, a company specializing in transport organization, Manpower Serbia is seeking a motivated candidate to fill the position of Road Transport Supervisor

Job description

Performs duties in the field of road transport organization for the FTL (Full Truck Load), and LTL / Less Truck Loaded area.
Reports to the manager of the transport organization’s business results department (by positions) within their responsibilities.
Determines prices and calculation methods.
Creates offers for clients and partners.
Accepts offers and optimizes transport organization.
Monitors the entire process of goods delivery, including electronic data entry, coverage, etc.
Controls the timely issuance of invoices and payments.
Resolves issues and handles complaints in coordination with the legal affairs department.
Issues binding instructions and provides information within their responsibility domain, monitoring compliance and results.
Leads employees within the department and coordinates their work.
Sells FTL (Full Truck Load) road transport services.
Negotiates transport orders.
Daily use and update of systemic tools and software in accordance with internal instructions.
Properly opens/closes/updates transport orders, reserves incoming/outgoing costs, etc.
Finds suppliers for road transport and expands the base of reliable carriers.
Prepares transport documentation and tracks shipments.
Invoices completed tasks through the program.
Commercial responsibility for a portion of assigned tasks and activities within the department.

Position Requirements

Bachelor’s degree or master’s degree, which would be an advantage.
High-level proficiency in the English language.
Strong problem-solving skills.
Excellent communication skills.
Highly motivated with a proactive attitude and excellent teamwork skills.
Excellent knowledge of MS Office.

Referent avio transporta

U ime našeg klijenta,kompanije, Samer & Co. Shipping d.o.o.,Manpower Srbija traži motivisanog kandidata da ispuni poziciju: Referent avio transporta

Opis posla
• Organizacija avio transporta u uvozu i izvozu
• Korespodencija sa klijentima, agentima, prevoznicima (dobavljačima), carinskim agentima
• Izdavanje naloga, priprema i provera dokumentacije
• Izrada ponuda i izdavanje faktura za izvršene usluge ka klijentima
• Aktivno praćenje toka transporta i rešavanje reklamacija
• Praćenje i poznavanje zakonskih propisa u svom poslovanju

Zahtevi pozicije

• Srednja/viša/visoka stručna sprema
• Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
• Poželjno poznavanje spoljnotrgovinskih pariteta (INCOTERMS)
• Poznavanje rada na računaru (napredni nivo)
• Aktivno znanje engleskog jezika (napredni nivo, pisanje i konverzacija)
• Vozačka dozvola B kategorija
• Odlične organizacione sposobnosti i pregovaračke veštine
• Energičnost i orijentisanost ka postizanju rezultata
• Proaktivnost, preciznost i sistematičnost
• Orijentisanost ka timskom radu

System Administrator

Singular Point is a young and innovative Swiss company committed to the quality of his products and services. Headquartered in Zug Switzerland and with operation centers in Belgrade and Rome. Fully privately-owned company focused on the logistic software market dedicated to trading and shipping companies.

Infrastructure Management: Oversee and maintain all aspects of our IaaS (Infrastructure as a Service) framework, particularly on the Microsoft Azure platform. Ensure high availability, reliability, and performance of Azure infrastructure services and Microsoft 365 applications.
System Administration: Manage and administer Microsoft 365 environment including Exchange Online, SharePoint Online, and Teams. Conduct regular system audits, upgrades, and patch management to ensure security and efficiency.
Network Management: Monitor network performance and troubleshoot problem areas as needed. Implement and maintain network security measures in line with organizational policies.
Technical Support: Provide end-user support and training where necessary. Resolve technical issues in a timely and effective manner.
Project Management: Lead and manage IT projects, ensuring they meet specified timelines and budget requirements. Collaborate with various teams to enhance system functionalities and improve user experience.
Documentation and Reporting: Maintain comprehensive documentation of the system’s architecture and all changes made. Prepare regular reports on infrastructure health, security, and performance metrics.

 

Qualifications:
Education: Bachelor’s degree in Computer Science, Information Technology, or related field.
Experience: Minimum of 5 years’ experience in a similar role.
Certifications: Microsoft Certified: Azure Administrator Associate or other relevant Microsoft certifications.

 

Skills:
Proficient in managing Microsoft Azure and Microsoft 365 environments.
Strong understanding of network infrastructure and system security.
Excellent problem-solving and communication skills.
Ability to work independently and manage multiple tasks efficiently.

Company Benefits:
Competitive Salary: We offer a market-competitive salary, commensurate with experience and qualifications.
Health Insurance: Comprehensive health insurance coverage to ensure the well-being of our employees.
Gym Membership: Free gym membership to promote a healthy work-life balance.
Professional Development and Training: Opportunities for professional growth through funding for certifications, workshops, and conferences.
Performance Bonuses: A system of performance-based bonuses to reward exemplary work achievements.
Paid Time Off (PTO)

Instruktor vožnje

Trenutno smo u potrazi za kandidatima koji će postati deo profesionalnog tima našeg partnera, kompanije Monca Prima, autoškole koja posluje od 2007. godine i koja pruža visokokvalitetnu obuku vozača.Konkurs je otvoren za poziciju: Instruktor vožnje

OPIS POSLA:
– Pružanje praktične obuke u vezi sa saobraćajnim pravilima i veštinama vožnje
– Savetovanje i podrška kandidatima u procesu obuke
– Organizacija časova
– Evaluacija i ocenjivanje napretka kandidata
– Održavanje vozila

ZAHTEVI POZICIJE:
– Minimum završen III stepen srednje stručne spreme
– Licenca za instruktora vožnje B kategorije izdata od Agencije za bezbednost saobraćaja
– Poželjno je posedovanje licence za instruktora A kategorije izdata od Agencije za bezbednost saobraćaja
– Poželjno posedovanje licence za ispitivača
– Iskustvo u obuci vozača je prednost
– Odgovoran i strpljiv pristup radu sa kandidatima
– Organizaciona sposobnost i timski duh
– Odgovornost i tačnost

Business Development Manager

FM Logistic is looking for a Business Development Manager whose energy generates leads and drives growth in our business transport environment. If you are ready to leverage your career in a dynamic and fast-paced company, this is your opportunity!

JOB DESCRIPTION
-Identify new business opportunities and development directions of our transport business
-Develop and follow up the achievement of the sales profit plan and also of the marketing plan
-Analyses market trends and emerging practices and make proposals for the managing directors in terms of profit and sales targets
-Make proposals in terms of price policy and insure its implementation 
-Approves the policy of tender approach 
-Stay updated on market insights and news
-Track the observance of the contractual obligations to the clients
-Proposes and implements cost reduction measures
-Ensure the quality of the pre-sales activity
-Develops / implements customer satisfaction measurement programs, also proposes improvement measures for the existing programs
-Keep up to date the database with companies that can be approached for the services offered by FM Logistic
-Participate in local supply chain – transport related events, workshop, presentation 
-Ensure that performance indicators relating to: sales value, debt collection, increasing the level of activity with customers are meet
-Prepare presentations to prospective customers

POSITION REQUIREMENTS
-At least 2 years of relevant experience in sales or business development
-Strong organizational competencies and detail-oriented to perform important tasks simultaneously and in a right manner with minimal supervision
-Bachelor’s Degree required in a related field
-Demonstrated interpersonal skills including the ability to communicate clearly and concisely and work effectively with a wide variety of people and functions
-Strong ability to resolve problems and to negotiate in a positive and efficient manner
-Proven track record in, supply chain represents an advantage 
-Advanced English competencies, with an eye towards sales messaging and content
-Medium to advanced level in working with Microsoft Office Suite, mostly in Ms Excel to read and play with data and analyze them
-Willingness to leave the corporate office and meet the client in his office, also having a really positive and energized manner of phone communication  
-Must have: driving license B category
 

Local Head of HR – Western Balkans Cluster

For our client, the world’s leading provider of products and services for people with chronic kidney failure Fresenius Medical Care, Manpower Serbia is searching for motivated candidates to take the challenge and successfully fulfill the position of Local Head of HR – Western Balkans Cluster.

Job description:
Functional Strategy Formation

Lead the development and implementation of strategy for a significant area of responsibility, anticipating complex issues, challenges, and opportunities, and ensuring integration with the corporate people strategy Leadership and Direction
Partner with Regional HR Leader to execute business specific regional HR strategies and policies
Identify and communicate the actions needed to implement the function's strategy and business plan within the local organization
Explain the relationship to the broader organization's mission, vision and values
Motivate people to commit to these and to doing extraordinary things to achieve local business goals

Organizational Capability Building

Evaluate the capabilities of staff within the local organization to identify gaps and prioritize development activities
Implement the organization's formal development frameworks within the area of responsibility
Coach and mentor others to support the development of the organization's talent pool

HR Frameworks and Tools

Identify local requirements for HR frameworks and tools to meet business needs
Manage development and implementation, ensuring compliance with external requirements and integration with the broader HR policy framework
Execute local HR processes according to the regional HR master process set up
Budgeting and Costing
Manage budget plans for a department
Could involve development or delivery (or both)

Transformational Change Management

Manage projects or substantial workstreams within a transformational change program, ensuring integration with related projects
Use structured change management methodologies to build acceptance of change and to embed desired culture and behaviors

Organizational Performance Management

Manage and report on performance process within the organization
Set and apply appropriate performance objectives for organization and hold leaders accountable for realizing these
Take appropriate corrective action where necessary to ensure the achievement of annual business objectives (if necessary, also disciplinary actions)

Employee Representatives Relationship Management

Manage relationships with senior trade union representatives and/or members of the works council
Act as a spokesperson in key consultations and negotiations
Develop and propose negotiating positions consistent with business objectives
Participate in negotiations to deliver outcomes that meet the objectives and are consistent with the organization's values

Internal Client Relationship Management

Manage relationships with strategic internal clients and act as a business […]Pregled posla

Kapcsolat

Csapatunk örömmel áll rendelkezésére. 

[ninja_form id=1]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google